GENÇ OSMAN (1604-1622) NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ

Yayınlama: 17.10.2022
A+
A-

Genç Osman kendisinden önceki Osmanlı hükümdarları gibi değildir!
Osmanlının içinde bulunduğu çarpık sistemi hiç mi hiç içine sindiremiyor,içten içe çareler aramaktadır,
Çünkü, devlet Osmanlı hükümdarları değil Enderundan yetişen devşirmeler tarafından yönetiliyordu.Bu devşirmeler istediğini tahtta çıkarıp istediğini tahttan indirmektedirler,
Tahtta çıkmak tamamen bu gözü dönmüş acımasız azgın devşirmelerin elindedir!
Devşirme sistemini 2.Murat başlatmıştı.Enderun mekteplerini açmış işgal ettikleri Hristiyan ülkelerinden 9-10 yaşındaki çocukları ailelerinden cebren koparıp Enderun mekteplerinde yetiştirilir Türk ve Müslüman görünümlü olmayı zorunlu kılarak yeteneklerine göre kimi yeniçeri kimi vezir, kimi kadı, kimi vali olarak yetiştirilmeye başlanmış, bunu gören Hristiyanlar sonradan kendi elleriyle çocuklarını Osmanlıya teslim etmeye başlarlar!
2.Muradın Oğlu 2.Mehmet ise 1453 te Konstantinin fethiyle Türkleri devlet yönetiminden uzaklaştırılarak yerlerine babasının başlattığı ve Enderun mekteplerinde yetiştirdiği bu Hristiyan soylu devşirmeleri devletin her kademesine peyderpey yerleştirir!
Bu devşirmelerin Hristiyan soylu (Rum,Sırp,Bulgar,Hırvat vs.) olmaları Vatikanın da Osmanlıya nüfuz etmesini kolaylaştıran en önemli etkendir!
Nitekim, yüzyıllarca devşirme yeniçeri isyanlarının arka planında Vatikanın parmağı olduğunu bizim sahtekar tarihçi müsveddeleri hep saklamaktadırlar!
Devşirme yeniçeri isyanlarının ardı arkası kesilmiyor,devleti kimin yöneteceğine onlar karar veriyor,bu uğurda kelle alıp kelle veriyorlardı!
Bu yüzden Osmanlı saraylarına tıpkı Bizans ve Roma saraylarında olduğu gibi korku hakimdi!
İşte bu çarpık sistemi ortadan kaldırmak için Genç Osman en güvendiği Çelebi Hoca ile plan yaparlar! Düşünceleri şudur,
Anadoluda ki Türklerden 10 bin civarında ordu kurup gizlice Konstantine gelecekler ve bütün devşirme yeniçeri ordusunu kılıçtan geçirerek yok edip devlet yönetimine Konstantinin fethinden önce olduğu gibi yeniden Türkler yerleştirilecektir!
Ne var ki yerin kulağı vardır! Bu plan duyulur,en korkuncu olan olur!
Azgın yeniçeriler ani baskınla Genç Osman ve Çelebi Hocayı kıskıvrak yakalarlar,Çelebi Hoca hemen öldürülür, hükümdar Genç Osman ise azgın yeniçerilerce otoritenin kimde olduğunu göstermek uğruna bir ata bindirilerek çırılçıplak halkın içinde işkenceler edilerek gezdirilir,
Sonra Yedikule zindanlarına götürülen Genç Osman burada bir çok insanlık dışı muamelelere maruz kalır,tecavüz edilmiş ve işkencelerle çok aşağılanmıştır!
Son olarak İnfaz etmek üzere zindanın kapısından içeri giren soyubozuk yeniçeriler Genç Osmanın üzerine çullanırlar, Genç Osman direnç göstersede ne yazık ki sonunda kementle boğularak öldürülür! Yıl 1624
VATİKAN elini çabuk tutmuş, Türklerin yeniden devlet yönetimini ele geçirmesini engellemiştir!
Eğer Genç Osman düşündüğü planını uygalayabilmiş olsa idi tüm devşirmeleri yok edecek ve yerlerine eskiden olduğu gibi devletin her kademesine Türkleri yerleştirecekti! Olmadı.
Genç Osmanın bu düşüncesi tam 204 yıl sonra yani 1826 yılında anası Fransız olan 2.Mahmut tarafından gerçekleştirildi!
Tarihte Vakar-ı Hayriye olarak geçen bu olayda bütün devşirmeler maaşlar ödenecek bahanesiyle büyükçe bir avluda toplanır,.
Önceden hazırlanmış toplara ateş emri verilerek binlerce devşirme yok edildi. Kalan binlercesi de yakalanarak ağaçlarda sallandırıldı,cesetleri günlerce asılı kaldı!
Türk milletinin yüz yıllarca kanını emen bu Hristiyan soylu azgın gözü dönmüş devşirmelerden artık kurtulmuş olundu.
Bununla birlikte Türk milletinin geleceğini ilgilendiren yenilikler yapılmaya başlansa da 2.Mahmuttan sonra gelen Osmanlı hükümdarları çok basiretsiz olmalarından ötürü İngiliz, Alman ve Rusların kuklası olmaktan öte gidemediler….
Bilinmeyen tarihimiz.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.