Ücretli Kesim Ekonomik Kriz Altında Ezilmemelidir

Ücretli Kesim Ekonomik Kriz Altında Ezilmemelidir
Yayınlama: 30.06.2022
A+
A-

 

(HABER MERKEZİ)-TOROS- İGİAD kurulduğu günden beri “Helal Kazancın Adil Bölüşümü” ilkesiyle hareket ederek insani ve ahlaki ilkelerle kendisini sınırlandırmayan kapitalist iktisadi sistemin aksine, insan merkezli bir yaklaşımla asgari ücret konusunu ele almaktadır. Bu yaklaşımda, çalışanlar sadece verimleriyle değil varlık değerleriyle yer bulmakta ve ücretlendirmede çalışanların zaruri ihtiyaçlarıyla birlikte sosyal ihtiyaçları da dikkate alınmaktadır.

İnsani ücret olarak isimlendirdiği yaklaşımla İGİAD, emeğe verilen değerin salt iktisadi bir bakış açısına mahkûm etmemektedir. Ahlaki ve adil bir yaklaşımı teşvik eden insani ücret, sürdürülebilir bir toplumsal gelir paylaşımını sağlamak için toplumun her kesiminin sorumluluk üstlenmesini teşvik etmektedir. Bu toplumsal katılım vurgusu, devlet mekanizmaları ve kanunlarla belirlenen asgari ücret uygulamasına gerçekçi bir alternatif sunmanın da en önemli koşuludur. Temelinde, insanca ve insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşayabilmenin asgari şartlarını belirleyen insani ücret, bu yönüyle emek meselesine hakkaniyetli ve sürdürülebilir bir katkı sunmayı hedeflemektedir.

2004 yılından itibaren hesaplanan “İnsani Geçim Ücreti” ile hem bölgesel hem de ulusal düzeyde politika yapıcılara ve işverenlere adil bir ücret uygulaması tavsiye edilmektedir.

Küresel gelişmelerin de etkisiyle artan gıda ve emtia fiyatlarıyla birlikte iç piyasadaki gelişmeler yüksek enflasyona neden olmaktadır. 2021 yılı itibariyle yaşanan bu makro iktisadi gelişmeler özellikle sabit ücretle çalışan kesim üzerine büyük bir yük sunduğu görülmektedir. Aylık enflasyonun çift hanelere ulaşması ücretli kesim alım gücünün hızlı bir şekilde erimesine yol açmaktadır. Ocak ayında belirlenen asgari ücret daha ilk üç ayda eriyerek iş göreni açlık sınırının altında itmektedir. Gıdadan ulaşıma kadar artan fiyatlar, iş göreni insani bir durumun ötesinde yaşam mücadelesine düşürmüştür.

İktisadi büyümeyi teşvik eden para ve maliye politikaları sayesinde 2022 ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinde artan ekonomik gelirden asgari ücretle çalışan kesiminde hakkını alması gerekmektedir.  Asgari ücretli kesimin yoğun olarak çalıştığı sanayi sektörü yüzde 7,4 ve hizmetler sektörü (inşaat dâhil) yüzde 9,8 oranında büyüme kaydederken, iş görenin hayat maliyetleri neredeyse iki katına çıkmıştır. adil bir bölüşüm ilkesiyle hareket eden İGİAD, iş verenlerin elde ettiği kazançtan çalışanlarına düşen payı da vermesi gerektiğini tavsiye etmektedir.

Ocak ayında açıkladığımız İnsani Geçim Ücreti raporunda da belirtildiği üzere fiyat hareketleri nedeniyle asgari ücretin yılın ikinci yarısı için yeniden belirlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla çalışmalara başlanmasını memnuniyetle karşıladığımızı ve iş görenlerin hak ettikleri bir ücreti elde etmelerini umuyoruz.

İGİAD tarafından açıklanan İGÜ’ye göre Ocak 2022 için işverenlerin bir iş görene ailesini geçindirebilmesi için aylık toplam asgari 5303 TL ödemesi tavsiye edilmiştir. Geçtiğimiz altı ay içerisinde gerçekleşen enflasyon rakamları da gözetildiğinde, açıklanacak asgari ücretin bu rakamın üzerinde olması gerekmektedir.

Ülke ekonomisi büyürken gelir dağılımında daha fazla bozulma yaşanmaması için hem iş verenler hem de devlet yükü yüklenmelidir.  Toplumun büyük kesimini oluşturan ücretli kesim ekonomik kriz altında ezilmemelidir. Bu bağlamda, İGİAD olarak üyelerimize ücret belirlemesi yaparken adil bir bölüşümü gözetecek bir uygulamayı tavsiye etmekteyiz.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.