10 ADET TAŞINMAZIN KİRALANMA İLANI

Yayınlama: 20.11.2023 00:00
A+
A-
KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki listede niteliği, yeri, miktarı, Muhammen Bedeli ve geçici teminatı belirtilen 10 adet Taşınmaz 2886 sayılı DİK’in 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına kiralanacaktır.

S.No Mahalle Sokak Kapı No Ada/Par Cinsi Kira Süresi Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL)
1 Hacılar Atatürk Kemalpaşa Blv 1C 111/15 İşyeri 25.5 3 Yıl 2000.00 60.00
2 Çokak Çokak Küme Evler 1A /338 İşyeri 24 3 Yıl 2000.00 60.00
3 Cumhuriyet 2044 Sk 2A 73/8 Köprü Kafeterya Kapalı Alan:66,5 m2 Açık Alan:398,25m2 3 Yıl 40000.00 1200.00
4 Karacaoğlan  Ayzıt Sk 1A Emek Şehitleri Park Kafeterya Kapalı Alan:58,50 m2 Açık Alan:288,86 m2 3 Yıl 70000.00 2100.00
5 Aslanpaşa Irmak Cd 7B 173/7 İşyeri 22.5 3 Yıl 40000.00 1200.00
6 Aslanpaşa Cami Kebir Cd 53 161/7 İşyeri 24 3 Yıl 9000.00 270.00
7 Varsaklar K.Sanayi Sitesi 9282/2 Sk 2 nolu Yol Boşluğu 187 3 Yıl 22500.00 675.00
8 Varsaklar K.Sanayi Sitesi 9282/2 Sk 3 nolu Yol Boşluğu 194 3 Yıl 22500.00 675.00
9 Varsaklar K.Sanayi Sitesi 9282/2 Sk 5 nolu Yol Boşluğu 190 3 Yıl 22500.00 675.00
10 Gaziköy İstiklal/1 Sk 2 Depo 388 3 Yıl 15000.00 450.00

2-Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kozan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. İhaleye katılım sağlayacaklar, Şartnameyi 300.00 TL ücret karşılığı satın alabilir
3-İhale 28/11/2023 Tarihinde Salı günü saat 15:00 de Encümen Toplantı Salonunda başlayacaktır..
4-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli belgeler;
A-GERÇEK KİŞİLERİN:
a-İhale ile ilgili dilekçe,
b-Şartname alındı makbuzu,
c-Geçici Teminat (Teminat Mektubu dışındaki teminatlar Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılarak, dekontu veya makbuzu, dosyasına konulacak)
d-Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
e-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
f-Başkası adına vekaleten katılanların Noterden onaylı vekaletname ve imza sirküleri,
g-Kozan Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan belge
h-Güncel Adli sicil kaydı
g-Kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığına dair belge
B-TÜZEL KİŞİLERİN:
a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g) bentlerinde yazılı belgeler yanında, ayrıca
b-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2023 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi.
Evrakları hazırlamaları gerekmektedir.
5-İhaleye katılmak isteyen talipli veya talipliler dosyalarını istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihalenin yapılacağı Encümen Toplantı salonunda bulunmaları gerekmektedir.
6-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.

#ilangovtr
Basın No ILN01926852
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.