T.C. ADANA33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ESAS NO : 2022/540 KARARNO : 2023/250 İ L A N

T.C. ADANA33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ESAS NO : 2022/540 KARARNO : 2023/250 İ L A N Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlığa Teşebbüs suçundan Veli ve Gülnazik oğlu 01/09/1987 doğumlu sanık KENAN PALAS hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonucu 5237 sayılı TCK. 142/2-h, 35/2 maddeleri uyarınca 2 Yıl...
09.11.2023