Yeraltı su sorunu için Kanun Teklifi

08.05.2020 - Cuma 23:28

(HABER MERKEZİ)-TOROS-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde
Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin” Kanun Teklifi hazırladı. Gürer, Kanun Teklifi’nde Konya
Kapalı Havzası içerinde yer alan Niğde’de, son yıllarda hayvancılığın hızla
arttığına dikkat çekti.

Üreticilerin kaba yemini kendi üretmek istediğinde kapalı
havza olması nedeniyle su kuyusu açamadığına vurgu yapan Gürer, “ Bu sebeple
kaba yem ihtiyacı dışarıdan temin edilmektedir. Ayrıca çiftçilerimizin
yıllardır kullandıkları ancak ruhsatsız olan su kuyuları nedeniyle bakanlık
tarafından verilen desteklerden faydalanamamaktadır. Su kuyusu açılmasıyla
ilgili düzenlemelerde çiftçiler için sınırlamalar kaldırılıp, besiciler için
artan kaba yem ihtiyacının karşılanması ve çiftçilerin bakanlık tarafından
sağlanan desteklerden faydalanmaları amaçlanmıştır” ifadelerine yer
verdi. 

 SULAMA SUYU
SORUN

Orta Anadolu’da tarım için sulama suyunun sorun olmaya devam
ettiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi
Gürer, “Fırat suyunun Orta Anadolu’ya akıtılmasının sağlanabileceğini ve bu
yolla sulama suyu sorununun çözülebileceğini belirtti. Gürer, halen yeraltından
elektrik enerjisi ile sulama suyunun çıkarılıp tarımda kullanılmasının üretici
için önemli bir maliyet girdisi olduğunu ancak sulama kuyusu olmayan yerde kuru
tarım ile verimin düştüğüne de dikkat çekerek  sulama suyu için kısa
vadede çözüm yeraltı suyundan geçmektedir. Yer altı suyunun çıkarılmasında
farklı sorunlar yaşanmakta olup en azından su kuyusu ile ilgili sorunlar olsun
giderilmelidir” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 2 maddelik
Kanun Teklifi şu maddeleri içeriyor: 

MADDE 1- 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları
Hakkında Kanuna da geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten önce zirai amaçlı yeraltı suyu kuyusu açmış olup kullanma
belgesi almamış olan çiftçilere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren iki ay içinde başvurmaları halinde kullanma belgesi verilir.”

MADDE 2- 167 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yayımı tarihini izleyen 20 yıl
boyunca zirai amaçlı olmak kaydıyla Konya Kapalı Havzasında açılacak su
kuyuları için bu Kanunda düzenlenen şartlar aranmaz.”

YORUM YAZ