Yem fiyatları düşürülsün, yem kredisi verilsin!

02.06.2020 - Salı 22:48

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye’de son yıllarda uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçi ve köylünün topraktan ve hayvancılıktan uzaklaştırıldığını belirtti. Çiftçinin üretemez ve geçinemez duruma düşürüldüğünü kaydeden Dr. Şevkin, maliyeti oldukça yükselen hayvancılığın olmazsa olmazı meraların köylüden alınıp yandaş şirketlere devredilme girişimlerine, meralarda hayvan otlatmanın paraya bağlanmasına tepki gösterdi.

Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan Dr. Şevkin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu. Olumsuzluklar nedeniyle Türk tarım ve hayvancılığının uluslar arası piyasada rekabet edemez duruma düşürdüğü gibi ekonomiye olumsuz yansımalarıyla birlikte gıda güvencesine de adeta bir darbe vurduğunu dile getiren Dr. Şevkin, “Olumsuzluklara bir yenisi daha eklenmiş, ne yazık ki maliyeti oldukça artan hayvancılığın olmazsa olmazı meraların köylüden alınıp yandaş şirketlere devredilme girişimlerine tanıklık edilmiştir. Meraların Valilerin iki dudağı arasına terk edilmesi, Kırklareli’nde olduğu gibi merada hayvan otlatmanın paraya bağlanması, köylünün kendi merasında otlattığı büyükbaş hayvan için 10 lira, küçükbaş hayvan için 2.25 lira ödeyecek olmasını ve bildirimde bulunulandan fazla her hayvan için köylüye 3 kat fatura çıkarılacak olmasını kabul etmek olanaksızdır” dedi.
“ÜRETİCİYE YEM KREDİSİ VERİLSİN”

Meraların kullanımının ücretlendirilmesiyle hayvancılığın maliyetinin oldukça artacağını, halkın et ve süt ürünlerine ulaşımının zorlaşacağını ve ithalatın da daha çok derinleşeceğini vurgulayan Dr. Şevkin, meraların köylü ve çiftçiye bırakılmasının yanı sıra hayvancılıkta büyük külfet oluşturan yem fiyatlarının düşürülmesi ve üreticiye yem kredisi verilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP’li Dr. Şevkin, Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli’nin şu sorulara yanıt vermesini istedi:

1-    Meraların fiyatlandırılmasındaki amaç nedir?

2-    Türkiye’de hangi illerde toplam kaç adet mera ve çayır alanı mevcuttur? 

3-    Türkiye’nin 2002 yılındaki mera ve çayır alanı toplam kaç hektardır?

4-    Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle Türkiye’nin sahip olduğu mera ve çayır alanı toplam kaç hektardır?

5-     Türkiye’de toplam kaç hektar mera ve çayır alanı amaç dışı kullanıma açılmıştır?

6-    Türkiye’de enerji ve maden şirketlerine bedava ve teşvikler eşliğinde verilen mera alanları var mıdır? Varsa hangi ilde hangi şirkete kaç hektar mera alanı verilmiştir?

7-    Kırklareli ilimiz dışında meraları kullanan köylü ve üreticiden para alınan başka ilimiz var mıdır? Varsa hangileridir ve fiyat tarifesi nedir?

8-    Yem, aşı, veterinerlik hizmeti gibi girdi maliyetlerinin sürekli artış gösterdiği hayvancılığın, merada hayvan otlatılmasının paraya bağlanmasından kaynaklı yeni bir darbe yiyeceği öngörülmemiş midir?

9-    Merada hayvan otlatmanın paraya bağlanması mera vergilendirmesi değil midir?

10- Üreticinin kullandığı mazottan ÖTV ve KDV’nin kaldırılması düşünülüyor mu?

11-  Hayvan üretiminin artması için yem fiyatlarının düşürülmesi gündeminizde midir? Üreticiye faizsiz yem kredisi verilecek midir?

12-  Önergenin yanıtlandığı tarihe kadar ülkemizde toplam ne kadarlık mera alanı, kim ya da kimlere, ne kadar bedel ile kiralanmıştır?

YORUM YAZ