Verimli topraklarımız azalıyor

18.11.2019 - Pazartesi 14:47

(HABER
MERKEZİ)-TOROS-Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir,
dünyada kişi başına düşen erozyonla yitirilen toprak miktarının yılda 4 ton
iken, ülkemizde bu oranın 10 tona ulaştığını söyledi.

İncefikir,
erozyonun Türkiye'nin çevre problemlerinin başında geldiğini belirtti.  Erozyonun insanları açlığa, yoksulluğa,
susuzluğa ve göçe zorladığını dile getiren İncefikir, toprak erozyonunun çok
önemli bir ekolojik sorun olarak güncelliğini koruduğuna dikkat çekti.

İncefikir,
"Doğal üretim varlıklarımızın bilinçsiz ve hoyratça kullanılması,
topraklarımızın erozyon ile aşınmasına, üretim kapasitelerinin düşmesine,
çoraklaşmaya ve ekosistemin bozulmasına neden olmaktadır. Her yıl ortalama 743
milyon tona yakın verimli toprakla birlikte yaklaşık 9 milyon ton bitki besin
maddesini kaybetmemize neden olan erozyon sonucunda toprağın yaşamsal
döngülerinin bozulması, ekosistemin ve toprakların verimliliklerinin azalması
gibi sorunlarla karşı karşıyayız."

2050 YILINDA DÜNYA NÜFUSU 9,8 MİLYARA
ULAŞACAKTIR

Türkiye'de
toprak erozyonun önlenmesi için çalışmaların arttırılması gerektiğini söyleyen
İncefikir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünyada
işlenebilir toplam tarım arazisi 3 milyar 200 milyon hektardır. Bu miktarın 1
milyar 475 milyon hektarında işlemeli tarım yapılmaktadır. Son yıllarda kişi
başına tarım arazisi gelişmiş ülkelerde % 14,3, gelişmekte olan ülkelerde ise %
40 azalmıştır. Uluslararası Tarım Örgütü FAO’ya göre 2050 yılında dünya nüfusu
2 milyar artarak 9,8 milyara ulaşacaktır. Bu durumda kişi başına düşen tarım
arazisi 2000 yılında 0.23 hektar iken, 2050 yılında 0,4 hektara düşecektir.”

EROZYONA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Eğimin aşırı
olması

Bitki
örtüsünün zayıf olması

Bitkilerin
tahrip edilerek toprağın cılız bırakılması

Tarlaların
eğim yönünde sürülmesi

Şiddetli
Yağış (Sel Erozyonu)

Aşırı
otlatma

Nadas
uygulamasıyla toprağın boş bırakılması

Yağış azlığı

Bitki
örtüsünden yoksun alanlardaki aşırı rüzgar (Rüzgar Erozyonu)

Gibi
faktörler Erozyon Nedenleri olarak değerlendirilebilir.

EROZYONU ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Ağaçlandırma

Bitki
Örtüsünün muhafaza edilmesi

Meraların
aşırı otlatılmaması

Nadas
uygulaması yerine nöbetleşe ekim yapılması

Arazinin
eğime dik sürülmesi

Yamaçlara
taraçalandırma yapılması erozyonu engellemek için yapılması gerekenlerdir.

YORUM YAZ