Üniversiteli kadınlar tedirgin

06.04.2021 - Salı 17:03

(HABER MERKEZİ9-TOROS-Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği
(TÜKD), İstanbul Sözleşmesi’nin feshine dair karardan duyduğu endişeyi
paylaştı. TÜKD adına açıklama yapan Başkan Hülya Yüksel, sağlıklı nesillerin
şiddetsiz ortamda yetişebileceğine dikkat çekti.
Ayrımcılık yapmaksızın herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmiş, şiddeti
kadın-erkek eşitliği önündeki başlıca engel olarak gören güzel İstanbul’un adı
ile anılan ve imzalandığında her kesimce sahiplenilmiş  İstanbul
Sözleşmesi’nin kadına karşı şiddeti bir insan hakkı ihlali 
olarak tanımlayan  uluslararası düzenleme olduğuna dikkat çeken
Yüksel,  “TÜKD, 1949 yılında Türkiye’nin
öncü kadınları tarafından kurulan ve kadın haklarına sahip çıkma misyonunu
üstlenmiş ve kız çocuklarının eğitimi konusunda çalışan bir dernek olarak,
toplumsal cinsiyet gibi kavramlar üzerinden yıpratılan İstanbul Sözleşmesi’nin feshine
dair karardan duyduğumuz endişeyi ve bu kararın gözden geçirilerek geri
dönülmesinin gerekliliğini  kamuoyu ile paylaşırız” dedi.
Yüksel, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır, sağlıklı nesiller şiddetsiz ortamda
yetişir” diye konuştu.

YORUM YAZ