UNİCEF HER ZAMAN ÇOCUKLARIN YANINDA

28.05.2020 - Perşembe 19:12

UNICEF’in bugün yayınladığı analize göre, COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle yoksul hanelerde yaşayan çocuk sayısı 2020 yılının sonuna kadar 86 milyon, diğer bir deyişle %15 oranında artabilir.  

Yapılan analiz, aileleri salgının mali etkilerinden korumak için acilen önlem alınmadığı takdirde düşük ve orta gelirli ülkelerde yoksulluk sınırı altında yaşayan çocukların toplam sayısının yıl sonu itibariyle 672 milyona ulaşabileceğini gösteriyor. Bu çocukların yaklaşık üçte ikisi Sahra Altı Afrika ve Güney Asya’da yaşıyor. 

En yüksek artış ise %44 ile Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde görülebilir. Latin Amerika ve Karayipler’de ise %22’lik bir artış yaşanabilir.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore konu hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Koronavirüs salgını, tüm dünyadaki aileler için kaynakları tüketen ve benzeri görülmemiş bir sosyo-ekonomik krizi tetikledi. Ailelerin yaşadığı mali sıkıntının boyutları ve derinliği, çocuk yoksulluğunu azaltmak için yıllardır kaydedilen ilerlemeyi tersine çevirebilecek ve çocukları temel hizmetlerden yoksun bırakabilecek bir tehdit niteliğindedir. Hep birlikte harekete geçmezsek, halihazırda güçlükle geçinen aileler yoksulluğa sürüklenebilir, en yoksul aileler ise uzun yıllardır görülmemiş bir yoksulluğa düşebilir”.     

Save the Children ve UNICEF, salgının ve uygulanan karantina politikalarının neden olduğu küresel ekonomik krizin etkilerinin ikiye katlanacağı konusunda da uyarıda bulunuyor. Ani gelir kaybı yaşayan aileler gıda ve su gibi temel besin ihtiyaçlarını karşılayamıyor, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimleri güçleşiyor ve erken yaşta evlilik, şiddet, sömürü ve istismara maruz kalma riskleri artıyor. Mali daralma, ailelerin yaşamlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları hizmetlere erişimlerinin azalmasına ve bu hizmetlerin kalitesinin düşmesine yol açabiliyor.      

YORUM YAZ