Toprak Koruma Kurulu toplandı

23.10.2019 - Çarşamba 17:32

(HABER MERKEZİ)-TOROS-Toprak Koruma
Kurulu toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında makam toplantı
salonunda gerçekleştirildi.

Toprak Koruma Kurulu üyelerinin
katılımıyla tarım arazilerinin korunması, verimli kullanılması ve tarım dışı
alanlarında yapılacak kamu yatırımlarının değerlendirildiği toplantıda, gündem
maddeleri görüşülerek aşağıda belirtilen kararlar alındı:

Büyükova Sınırı İçerisinde Kalan
Talepler

1-        
Yüreğir ilçesi Eğriağaç Mahallesi’nde bulunan 11,3 ha yüzölçümündeki 12425 ada
2 parsel numaralı arazide Mustafa Attaroğlu tarafından zeminde 74,7 m2 toplam
inşaat alanı 149,4 m2 büyüklüğünde tarımsal amaçlı yapı (bağ evi) yapılması
talebi görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

2-        
Karataş ilçesi Çakırören Mahallesi’nde bulunan 8,36 ha (83.627,25 m2)
yüzölçümündeki 114 ada 1 parsel numaralı arazide Selahattin Kaya tarafından
zeminde 73 m2 olmak üzere toplamda 146 m2 tarımsal amaçlı yapı (çiftlik evi)
yapılması talebi görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

3-        
Karataş ilçesi Yüzbaşı Mahallesi’nde bulunan 1,003 ha (10.039,11 m2)
yüzölçümündeki 128 ada 4 parsel numaralı arazide Hacı Ali Sofi tarafından
zeminde toplam 7.274,85 m2 tarımsal amaçlı yapı (muz serası) yapılması talebi
görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

4-        
Karataş ilçesi Hakkıbey Mahallesi’nde bulunan 5,30 ha (53.112,46 m2)
yüzölçümündeki 405/3 ada/parsel numaralı arazide Sabit Ekici tarafından zeminde
1 ha (10.000 m2 ) büyüklüğünde tarımsal amaçlı yapı Muz ve sebze serası
yapılması talebi görüşülmüş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

5-        
Yüreğir ilçesi Beyköy Mahallesi’nde bulunan 10,28 ha (102.869,12 m2)
yüzölçümündeki 116 ada 1 parsel numaralı arazide Kurul Group Petrol Ürünleri Limited
Şirketi tarafından zeminde toplam 93.520,00 m2 tarımsal amaçlı yapı (muz
serası) ve 256 m2 idari bina yapılması talebi görüşülmüş ve oy birliği ile
kabul edilmiştir.

6-        
Kozan ilçesi, Bulduklu Mahallesi’nde bulunan 5,10 ha (51.857,34 m2) yüzölçümündeki
0/923 ada/parsel numaralı arazide Yağız Süt Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti.
tarafından zeminde 0,3 ha (3.054 m2 ) büyüklüğünde tarımsal amaçlı yapı ahır,
gübre çukuru, saman deposu yapılması talebi görüşülmüş ve bir kısmı oy birliği
ile kabul edilmiştir.

Büyükova Sınırı Dışında Kalan Talepler

7-        
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıçam ilçesi, Göztepe Mahallesi’nde
601.96 ha alanda Küçük Sanayi Alanı (Mahrukatçılar Sitesi) yapılması amaçlı
1/5000 ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi 13.12.2018
tarihli ve 79 karar no ile kabul edilmiş, Bakanlık tarafından dosyada yapılan
incelemede kurul kararında izin verilen alan içerisinde tarım dışı ve zeytinlik
alan olduğundan dolayı kararın düzeltilmesi için talep ikinci defa görüşülmüş
ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

8-        
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıçam ilçesi, Göztepe Mahallesi’nde
164.38 ha alanda Küçük Sanayi Alanı (Mobilyacılar Sitesi) yapılması amaçlı
1/1000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi 13.12.2018 tarihli
ve 79 karar no ile kabul edilmiş, dosyada yapılan incelemede kurul kararında
izin verilen alan içerisinde zeytinlik alanın yer aldığı tespit edildiğinden
kararın düzeltilmesi için talep ikinci defa görüşülmüş ve oy birliği ile kabul
edilmiştir.

 Toplantı, kurul üyelerinin
gündem maddeleri hakkında görüş alışverişinde bulunmasının ardından sona erdi.

YORUM YAZ