Sorunları tespit edip, çözüm sunuyorlar

30.06.2021 - Çarşamba 16:51

(HABER MERKEZİ) –TOROS– Adana
Akademik Meslek Odaları Birliği (ADAMOB) kent gündemine ilişkin sorunları
tespit edip, çözüm önerileri sunmaya devam ediyor.

Adana Tabip Odası, Adana Eczacı
Odası, Adana Diş Hekimleri Odası, Adana Veteriner Hekimleri Odası, Adana Mali
Müşavirler Odası, Adana Barosu ve TMMOB Adana İKK bileşenlerinden oluşan
ADAMOB’un dönem sözcüsü Uzm. Dr. Selahattin Menteş, yaptığı açıklamada
Adana’nın uzun süredir kırsaldan aşırı göç aldığını, yöneticilerin bu durumu
yönetmede yetersiz kaldığını, bu sebeple kaçak ve çarpık yapılaşmayı önleyemediklerini,
rastgele ve plansızca imara açılmalar nedeniyle de tarım alanları yok edildiğini
gördüklerini söyledi.

ADAMOB Dönem Sözcüsü ve Adana
Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş konuşmasını şöyle sürdürdü; “Su
ve kent ilişkisi; kentlerin kuruluş ve gelişmesinin en etkin aktörüdür. İlk
çağlardan bu yana insanların suyla ilişkisi önemli olmuştur. Seyhan ırmağı
kenarında kurulu olan Adana için de bu böyle olmuştur. Çukurova’nın cazibe
merkezi olmasında Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının önemleri büyüktür. Bu çarpık
gelişmeden Seyhan ırmağı kıyısı da payını almıştır. Bir kentin ortasından geçen
ırmak, sokakları bölen kanallar şehrin zenginliği ve güzelliği olması
gerekirken ne yazık ki tam tersi olmuştur. Irmak kenarı ve baraj gölü çevresi
estetikten uzak, doğa ile uyumsuz, hatta doğayı katleden ve can güvenliği
olmayan derme çatma barakalarla işgal edilmiştir.”

ÇÖZÜM: “Baraj gölü çevresi;
kıyılara yönelik kullanımlar, yapılaşmalar doğal ve ekolojik denge gözetilerek
yapılmalıdır. Seyhan ırmağı ve göl kenarı uygun bir şekilde, doğal ve estetik
bir şekilde düzenlenmelidir. Halkımızın nefes alma yeri olan bu bölgeler
gerçekten halkın kullanacağı şekilde düzenlenmelidir. Tüm bu çalışmalarda Adana
Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi, Valilik, DSİ, üniversiteler, meslek
ve sivil toplum örgütleri ortak hareket ederek ırmak kıyısı ve adayı
kurtarabilirler. Bu bölgedeki kaçak tezgahlar yıkılarak, yeşil alanlar
genişletilmeli, piknik alanları ayrılmalı, bisiklet ve yayalar için yollar
yapılmalıdır. Kafe ve çay bahçeleri yeniden düzenlenerek ıslah edilmeli ve
Adanalıların hizmetine sunulmalıdır. Bu başta merkezi ve yerel yönetim olmak
üzere hepimizin sorumluluğundadır. Irmağımızın ve barajımızın kıymetini bilerek
halkımıza, çocuklarımıza daha güzel bir duruma getirmek görevimizdir.”

YORUM YAZ