Şevkin: Fay yasası çıkarılmalı

24.11.2021 - Çarşamba 17:21

(HABER
MERKEZİ) –TOROS-  Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Türkiye’nin jeolojik yapısı
nedeniyle her zaman yıkıcı bir depreme maruz kaldığını ve ‘Fay Yasası’nın
çıkması gerektiğini vurguladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) İçişleri Bakanlığı’nın bütçe
görüşmelerinde konuşan Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin, 18 il, 82
ilçe ve 502 köyün doğrudan 5 ve üzeri deprem üretebilecek fay hatları üzerinde
bulunduğuna dikkat çekti.
Son bir haftada Düzce ve Erzincan’da bir dizi depremler yaşandığını hatırlatan
Dr. Şevkin, “Biz ülke olarak hâlâ 1959 yılında çıkarılmış olan “7269 sayılı
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun”la yönetiliyoruz. Yani 62 yıllık yasayla yönetiliyoruz. Bu
yasanın mutlaka düzenlenmesi gerekiyor” dedi.
Mevcut yasanın başta deprem üreten fay hatları olmak üzere; heyelan, kaya düşmesi,
çığ, su baskını gibi doğal kaynaklı afetlere uğramış ya da uğrayabilecek
alanlar üzerinde herhangi bir yapı inşa edilmemesine ilişkin bir yaptırım
içermediğini vurgulayan Dr. Şevkin, “Yaşadığımız son İzmir depremi gösteriyor
ki zeminin etkisiyle 77
kilometre uzaklıktaki Samos fayının harekete geçmesi 116
vatandaşımızı kaybetmemize ve 50 bine yakın konutun hasar görmesine neden oldu.
2021 yılı içerisinde ölümlere neden olan 4 büyük depremin yanı sıra; orman
yangınları, çığ, sel baskını ve benzeri gibi doğal olayların afete dönüşmesi
nedeniyle 400'e yakın insanımızı, 10 binlerce canlıyı yitirdik” diye konuştu.
 ğini
sözlerine ekledi.

YORUM YAZ