Prof. Dr. Hilal, “Bu Coronavirüs salgını sınav niteliğinde”

22.04.2020 - Çarşamba 16:21

(HABER MERKEZİ)-TOROS-Adana Tabip
Odası (ATO) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana Şube Yönetim
Kurulları adına yazılı açıklama yaparak Coronavirüs salgını süreci ile ilgili
değerlendirme yapan Başkan Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Aralık ayında ilk kez Çin'in
Wuhan kentinde ortaya çıkarak, sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan Corona
virüsünün neden olduğu COVID-19 pandemisi, tüm dünyayı olumsuz olarak etkiledi
ve bu pandeminin ve etkilerinin daha ne kadar süreceği belli değildir. Bilim
çevreleri yeni salgınların ihtimal dahilinde olduğunu bildirmektedir. Bu salgın
ülkeler, hükümetler ve toplumlar için ciddi bir sınav niteliği taşımaktadır.”
dedi.

Prof. Dr. Ahmet Hilal açıklamada şu
görüşlere yer verdi; “Bazı ülkelerde salgın kontrolünün daha iyi olduğu, hasta
ve ölüm oranlarının düşük olduğu bildirilse de, salgının genel gidişatı tüm
dünyada kötü bir izlenim vermektedir. Ülkemiz açısından durum İtalya, Fransa,
İspanya, İran veya ABD kadar kötü olmasa da, komşularımız Yunanistan,
Bulgaristan ve İskandinav ülkeleri kadar iyi de değildir. Diğer tüm ülkelerde
olduğu gibi, ülkemizde de bu süreçten en fazla hekimler ve sağlık çalışanları
etkilenmiş, bir çok meslektaşımız vefat etmiş ve hastalanmıştır. Zamanında
alınmayan önlemler, koruyucu kişisel ekipmanların zamanında ve yeterince
sağlanamaması, sağlık çalışanlarının süreçten olumsuz etkilenme oranını daha da
arttırmıştır. Vefat eden meslektaşlarımız ve tüm sağlık çalışanlarının
yakınlarına baş sağlığı ve hastalanan arkadaşlarımıza geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyoruz. Salgın ve bulaşıcı hastalıklar, ancak koruyucu sağlık
hizmetleri ve halk sağlığına öncelik ve önem verilerek önlenebilir ve etkileri
daha hafif atlatılabilir. COVID-19 salgını göstermiştir ki sağlık hizmetinde
özelleştirme ve taşeronlaşma başta ölüm olmak üzere birçok sorunu da birlikte
getirmektedir. Tüm ülkeler şu an salgını tedavi etmekle uğraşmaktadır. Tedavi
yaklaşımı salgın yönetimi açısından hem pahalıdır hem de salgının kontrolü
açısından başarısız bir yöntemdir. Salgınlar ancak koruyucu önlemlerle
önlenebilir ya da kontrol altına alınabilir ve bu yaklaşım tedavi yaklaşımına
göre hem daha ucuz hem de daha etkin bir salgın kontrolü sağlar. Bu nedenle
tedavi yaklaşımını merkezine alan sağlıkta özelleştirme ve Sağlıkta Dönüşüm
Projesinden ivedilikle vazgeçilmeli ve günün şartlarına uygun hale getirilmiş
Sağlıkta Sosyalizasyon Projesine geçilmelidir.”

YORUM YAZ