Milletvekili Barut'tan itfaiyeciler için yasa teklifi

04.10.2019 - Cuma 18:00

(HABER MERKEZİ )- Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, canı pahasına görev yapan
itfaiyecilerin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, Devlet Memurları
Yasası'nda değişiklik yapılarak 'İtfaye Hizmetleri Sınıfı' tanımı yapılması
için Meclis'i göreve çağırdı.

YASA TEKLİFİ MECLİS'TE

İtfaiye Haftası'nda Adana Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı'nda ziyaret ettiği itfaiyecilerin sorunlarına çözüm
arayan Ayhan Barut, Meclis'in açılmasıyla birlikte harekete geçti. Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na Devlet Memurları Kanunu'nda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi sunan Ayhan Barut, "Toplumun
bütün kesimleri tarafından çok ağır ve zor koşullarda görev yaptığı kabul gören
itfaiyecilerin ilgili kanunda Genel İdari Hizmetler Sınıfı kapsamından
çıkarılarak 'İtfaiye Hizmetleri Sınıfı' olarak adlandırılmasını istiyoruz. Bu
tanımla birlikte hem özlük haklarına ilişkin tüm hakları teslim edilmeli hem de
yaşamakta oldukları sorun ve sıkıntılar için çözüm üretilmelidir" dedi.

"CANLARINI HİÇE SAYARAK ÇALIŞIYORLAR"

İtfaiyecilerin özverili çalışmalarıyla kutsal
bir görevi yerine getirdiğine dikkat çeken Ayhan Barut, şunları kaydetti:
"Ülkemizde ağır ve zor şartlar altında
hizmet veren çalışanlarımızdan önemli bir grup da itfaiyecilerdir. İtfaiyeciler
doğrudan insan hayatını kurtarmayı hedefleyen bir meslek olmakla birlikte aynı
duyarlılıkla diğer canlıların hayatları için de mücadele veren çok kıymetli bir
çalışan grubumuzdur. Yaptıkları iş kapsamında pek çok tehlikeye, fiziksel,
kimyasal, psikolojik olarak maruz kalmaktadırlar. İtfaiyeciler yangın, trafik
kazası, göçük, intihara teşebbüs, deprem, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra her
türlü patlamaya karşı yaşanan acil durumlara müdahale eden, yine, su - metan
gazı gibi boğulmaların yaşandığı olaylara da canları pahasına müdahale ederler.
Bu denli önemli ve zor koşullar altında çalışan itfaiyeciler büyükşehir ve kimi
il belediyeleri dışında, pek çok il ve ilçe belediyesinde 24 saat görev yapmak
durumundadırlar."

"YASA DEĞİŞMELİ, SORUNLAR ÇÖZÜLMELİ"

Bu ağır çalışma koşullarına karşın
itfaiyecilerin yemek ücreti dahi alamadığını dile getiren Ayhan Barut, şunları
söyledi:"Tehlikeli müdahaleler esnasında dünyada olduğu gibi ülkemizde de
onlarca itfaiyeci maalesef yaşamını yitirmektedir. İtfaiyeciler soludukları
zehirli dumanlardan dolayı ağırlıklı olarak akciğer ve cilt kanseri riski
taşımakta ve her durumda büyük bir hayati risk altındadırlar. Toplumun bütün
kesimleri tarafından bu denli ağır ve zor koşullarda görev ifa etmeye çalıştığı
kabul gören itfaiyecilerin ilgili kanunda Genel İdari Hizmetler Sınıfı
kapsamından çıkarılarak aynı kanunun ilgili maddesinde 'İtfaiye Hizmetleri
Sınıfı' olarak adlandırılması ve bu tanımla birlikte hem özlük haklarına
ilişkin tüm hakları teslim edilmeli hem de yaşamakta oldukları sorun ve
sıkıntılar için çözüm üretilmelidir."

İŞTE O TEKLİF

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un Meclis'e
sunduğu yasa teklifinde şu ifadeler yer alıyor:
"MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“XIII – İTFAİYE HİZMETLERİ SINIFI
Bu sınıf, bu kanun kapsamına giren kurumlarda
görev yapan itfaiye memurlarını kapsar. 
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.

YORUM YAZ