Menevşe: Orta vadede ekonomiden ümitliyiz

13.09.2021 - Pazartesi 16:54

(HABER MERKEZİ) –TOROS– Türkiye'nin
ekonomide yeni yol haritası niteliği taşıyan Orta Vadeli Programının, ülke
ekonomisi için değerli bir çalışma olduğunu ifade eden Adana Ticaret Odası
Başkanı Atila Menevşe; “Orta vadeli program, pandeminin ekonomi üzerindeki
olumsuz havasını, olumluya çevirmede büyük fayda sağlayacaktır” dedi.

ATO Başkanı
Menevşe konuya ilişkin yaptığı açıklamada; ‘’2021 yılı bütçesinin hazırlık
sürecinden önce, orta vadeli programın yayınlanması ile Türkiye ekonomisin
önümüzdeki 3 yılda gelir gider tahminleri, bütçe dengesi, borçlanma ve
ödenekler gibi izlenecek maliye politikalarının belirlenmesi önemlidir. Zira
tespit edilen makroekonomik hedefler ekonomimizin temel aktörleri olan özel
teşebbüsün de bu programları tetkik ve takip etmek gibi bir görevi olduğunu
düşünüyorum ''  ifadelerini kullandı.

Açıklamasının
devamında Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe; “Programın satır
başlarında özellikle dikkatimizi çeken KOBİ’lerin modern teknolojiler ve iş
modelleri ile kapasiteleri ve verimliliklerinin artırılacak olması, dijital dönüşümün
desteklenmesi, kümeleşmenin teşvik edilmesi, hazine taşınmazlarının
yatırımların kullanımına sunulması, yatırım teşvik sisteminin sadeleştirilmesi,
yatırım ortamının sürekli sorgulaması, önerilerin değerlendirilip takip
edileceği ve tedbirlerin alınacağı bir ortamın yaratılması, bilhassa yeşil
ekonominin tesisi için devletin yol gösterici olacağı ve tedbirlerin alınacağı,
uygulamaların teşvik edilip firmaların küresel ekonomi ile rekabet edebilir bir
düzeye çıkabilmesinin hedeflenmesi memnuniyet vericidir” dedi.

YORUM YAZ