Korkut, "Asıl darbe patates soğan üreticisine yapılıyor"

08.05.2020 - Cuma 23:33

ADANA-TMMOB Ziraat
Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut, patates ve soğan
üreticisinin hasadın yapıldığı bugünlerde ithalat yapılması ve ihracatın izne
bağlanması nedeniyle mağdur olduğunu söyledi.

Patates hasat zamanı
patates ithalatına izin verildiğini, soğan ihracatı zamanı soğan ihracatına
sınırlama getirildiğini ifade eden Korkut, asıl darbenin patates soğan
üreticisine yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

“Şimdilerde patateste
hasat zamanı. Üreticilerin para kazanacağı, kazandığı para ile borçlarını
kapatıp, geçimini sağlayıp, kendisini yeni sezona hazırlama zamanı. Zaten,
tarımın, çiftçinin hali ortada. Ancak gelin görün ki, patates hasat zamanı
patates ithalatına izin veriliyor. Ülke içinde patates fazlalığına yol
açılıyor. Patates gerektiğinden fazla olursa patates fiyatı düşer. Üretici para
kazanamaz. Bu bilinmeyen bir durum değil. Ancak yine de patates ithalatına izin
veriliyor. Tamam, serbest piyasa denilecek belki ama tarım serbest piyasaya
bırakılamaz. Çünkü tarımın kendine has özelliklerinden dolayı devletin
müdahalesine ihtiyaç duyar.”

SURİYE’NİN ALMADIĞI ÇÜRÜK PATATESLER NE OLDU?

Hatay Reyhanlı’da
kurulmuş bir şirketin, Suriye’ye satılmak üzere Mısır’dan patates ithal
ettiğini vurgulayan Korkut, patateslerin gemide beklerken deniz suyu ile temas
etmesi nedeniyle çürüme göstermesinden dolayı bu patateslerin iç pazarda
satışına izin verildiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Suriye’nin almadığı
çürük patateslerin Türkiye’ye satışına neden izin veriliyor? Türkiye’de patates
hasat zamanı varken bu patateslerin Türkiye’ye satışına neden izin veriliyor?
Patates üreticisinin para kazanması istenmiyor mu?”

KOTA SINIRLAMASINA TAKILMADAN HIZLICA İHRAÇ EDİLMELİ

Soğanda da benzer
bir durum yaşandığını ifade eden Korkut, ekim alanı ve toplam verimin arttığı
bir süreçte soğana ihracat sınırlaması getirildiğini kaydederek konuşmasını
şöyle sürdürdü:

“Soğanda bilindiği
üzere ihracat sınırlaması var. Ancak bu ihracat sınırlamasının acilen
kaldırılması gerekiyor. Birincisi, bu seneki hasat geçen seneye göre daha fazla
olduğu için Türkiye soğan sıkıntısı yaşamayacaktır. İkincisi şimdi hasat edilen
soğanlar, kısa gün soğanlarıdır. Yani, eylül-ekim gibi ekilir, mart-nisan gibi
hasat edilir, kuru maddesi düşük, su miktarı fazladır. Bundan dolayı da uzun
süre depo edilemez, dayanıklılığı kısadır. Bu nedenle de belli bir süre sonra
çürüme gösterir. O yüzden yurtiçinde tüketilemeyecek olan kısa gün soğan
miktarının kota sınırlamasına takılmadan hızlıca ihraç edilmesi gerekiyor.”

styC�v�m

YORUM YAZ