KİRLİ HAVA

11.04.2020 - Cumartesi 23:03

Hava kirliliğinin başta solunum sistemi olmak üzere vücudumuzun birçok sistemi üzerine olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün trafik ilişkili hava kirliliğinin sağlık üzerine olumsuz etkilerini inceleyen derlemesinde  hava kirliliğinin  alerjik duyarlanma ve alerjik hastalıkların gelişim riskini artırdığına dikkat çekilmiştir.  Astımla ilişkilendirilen en önemli çevresel risk faktörü sigara dumanı maruziyeti ve trafikle ilişkili hava kirliliğidir. Özellikle anne karnından itibaren sigara dumanı maruziyeti olan çocuklar da astım gelişme riskinin 1.5 kat arttığı gösterilmiştir. Keza trafikle ilişkili hava kirliliğinin astımlı ve alerjik saman nezleli hastalar da şikayetleri, ilaç kullanım ihtiyacı ve doktora ve hastanelere başvuruyu artırdığı bilinmektedir.  İç ortam ve dış ortam  hava kirliliği ile alerjik egzema gelişimi ve alevlenmesi arasındaki ilişki de ortaya konulmuştur. 

YORUM YAZ