"Kadınlar gerici odakların hedefi haline geldi"

18.06.2019 - Salı 16:25

(HABER MERKEZİ)-Mardin'de
gerçekleştirilecek olan TMMOB Yerel Kadın Kurultayının gerici basın yayın
organları tarafından hedef gösterilmesi ile ilgili yazılı basın açıklaması
yapan TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Erol Salman, ülkedeki kadın
mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki ve toplumsal yaşamda karşı
karşıya kaldıkları cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekmek isteyen TMMOB’li
Kadınların gerici odakların hedefi haline geldiğini söyledi.

Söz konusu Kurultaya
hazırlık amacıyla farklı illerde bulundan TMMOB İl Koordinasyon Kurulları
tarafından yerel kurultayların toplanarak, ülke çapındaki tüm kadın
meslektaşlarının sürece aktif katılımının amaçlandığını ifade eden Salman, bu
doğrultuda geçtiğimiz günlerde Adana’da yaptığımız kurultaydan sonra
bulunduğumuz ay içerisinde de Eskişehir, Mardin, Trabzon, Diyarbakır, Bursa,
Kocaeli, Van ve İstanbul’da TMMOB Kadın Yerel Kurultaylarının toplanmasına
karar verildiğini belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

HUKUKİ GİRİŞİMLERİ BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ

“Yerel kurultayların
içeriği, kadınların ekonomik, sosyal, siyasal ve gündelik yaşam içerisinde
karşı karşıya kaldıkları sömürü, eşitsizlik ve ayrımcılığın farklı biçimleri
esas alınarak, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini giderici öneriler
geliştirebilmek hedefiyle İl Koordinasyon Kurullarımız tarafından
belirlenmiştir.

TMMOB üyesi kadın
mühendis, mimar ve şehir plancılarının bu değerli çalışması, son yıllarda
iktidardan aldıkları cesaretle giderek hoyratlaşan bazı gerici odakların hedefi
olmuştur. 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mardin Yerel Kadın
Kurultayımıza ilişkin gerici odakların sahibi oldukları yerel ve ulusal basında
çıkan haberlerde, sadece Birliğimiz değil, tüm kadınlar ve farklı cinsiyet
kimlikleri kin ve nefret duygularıyla hedef gösterilmiştir.

Haberlerde yer alan
asılsız bilgilerle toplumu kışkırtmaya yönelik bu gerici yaklaşımı kınıyoruz.
Bu gerici ve saldırgan tutum, ülkemizdeki kadınların uğradığı ayrımcılığın ve
tehdidin boyutlarını göstermesi açısından da önemlidir. Bu saldırgan tutumlar
ve yalan haberler, kadınların eşitliği ve özgürlüğü için verdiğimiz mücadelede
bizleri yıldırmaktan çok, motive etmektedir. Yalan haberlerle etkinliğimizi,
kadınları ve TMMOB’yi hedef alan kurum ve kişiler hakkında hukuki girişimleri
başlatmış bulunuyoruz.

Sınıfsız, sömürüsüz,
eşit ve özgür bir ülkede ve dünyada yaşamak için mücadele eden tüm kadınları
selamlıyor, İl Koordinasyon Kurullarımız tarafından yapılan Yerel Kadın
Kurultaylarımızın başarılı biçimde geçmesi için çaba gösteren tüm kadın
meslektaşlarımıza kolaylıklar diliyorum.”

YORUM YAZ