Hedef araştırma üniversitesi olmak

03.10.2019 - Perşembe 10:47

(HABER MERKEZİ ) – Çukurova
Üniversiteli Akademisyenler Çukurova Üniversitesinin araştırma üniversitesi
misyonu hedefleri kapsamında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bu
kapsamda Moleküler Biyoloji ve Genel Biyoloji anabilim dalında yer alan
akademisyenler bilimsel projelerden elde edilen sonuçlardan 2019 yılında 3
patent alarak kayıtlara geçti.Patent çalışmaları ile ilgili bilgi veren
Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Burhan Arıkan, “Üniversitemizin araştırma üniversitesi vizyonuna katkı yapan,
bu yönde özveri ile çalışan, özellikle patent sahibi arkadaşlarım ve
çalışmalarda aktif görev alan araştırmacılarımızı candan kutluyor, hepsine ayrı
ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

3 AYRI PATENT ALINDI

Prof. Dr. Arıkan,
Biyoloji Bölümünde Moleküler Biyoloji, Genel Biyoloji, Botanik ve Zooloji olmak
üzer dört anabilim dalında yer alan akademisyenlerin birçok konuda
araştırmalar,tezler ve projeler gerçekleştirdiğini söyledi. Yapılan proje ve
tez çalışmalarının Üniversitenin yeni misyonu doğrultusunda olması ve araştırma
üniversitesi hedeflerine ulaşması konusunda gerçekleştirilmesine önem
verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Arıkan bu doğrultuda, Moleküler Biyoloji ve
Genel Biyoloji anabilim dalında yer alan akademisyenlerin içinde yer aldıkları
projelerden elde edilen sonuçlardan üçünün 2019 yılında patent alarak kayıtlara
geçtiğini söyledi.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ÖDÜLÜ

İlk patentin “Yem
Katkısı Olarak Kullanılmak Üzere Ksilanaz Enzimi Üretimi ve Bu Enzimden Toz
Preparat ve Kaplanmış Ürün Elde Edilmesi Yöntemi” başlığını taşıdığını belirten
Prof. Dr. Arıkan patent detaylarını şu şekilde açıkladı;

“Pof. Dr. Burhan
Arıkan, Prof. Dr. Hatice Korkmaz Güvenmez ve Prof. Dr. Sadık Dinçer
hocalarımızın 2008 yılında yaklaşık 50 akademisyenin katılımı ile oluşturulan
bir çalışma grubu ile yürüttükleri TUBİTAK-YEMEN projesinde, Ksilanaz enzimi
ile ilgili sonuç İncelemeli patent statüsünde tescil edildi. Çalışmada bu üç
hocamızın sorumluluğunda olan üretici organizmanın doğal ortamdan izolasyonu
gerçekleştirilerek, üretilen ksilanaz enziminin bütün özellikleri ortaya
çıkarılarak hangi alanlarda kullanılabileceği saptanıp, tavuk yemlerinde
eksojen enzim olarak kullanılmasının yolu açıldı. TUBİTAK-YEMEN Projesi 2013
yılı TUBİTAK teknoloji geliştirme ödülüne layık görüldü.”

KİMYASAL BOYALARA ALTERNATİF

Bilimsel
araştırmalar sonucu üçüncü patentlerini ise “Bougainvillea Glabra (gelin
Duvağı) Bitkisinin Renkli Yapraklarından Elde Edilen Bitkisel Boya” başlığını taşıdığını
hatırlatan Prof. Dr. Arıkan Proje detayları hakkında şunları söyledi;“Bölümümüz
öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Basri İla ve Arş. Gör. Mehmet Tahir Husunet
tarafından geliştirilmiş ve üretimi gerçekleştirilmiştir. Laboratuvar
koşullarında üretilen ürünün doğal boya olarak kullanılması ile tekstil
endüstrisinde kimyasal boyalara alternatif oluşturulacak.”

YORUM YAZ