Firmaların rekabet gücü artıyor

17.09.2019 - Salı 13:46

(HABER
MERKEZİ)- Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nde, AOSB Akademi tarafından gerçekleştirilen "AR-GE
Teknoloji Yönetimi" programı kapsamında, TUBİTAK Ulaştırma Savunma
Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu Bilimsel Programı Sorumlusu Yılmaz Burak
Kaya tarafından söyleşi gerçekleştirildi. 

AR-GE YÖNETİMİ

Kamu
Kampüsü’nde, 2 grup halinde, 4 gün süren program kapsamındaki
söyleşide; TUBİTAK Ulaştırma Savunma Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu
Bilimsel Programı Sorumlusu Yılmaz Burak programın önemine dikkat çekerek,
“Firmalarda Ar-Ge yönetimi altyapısını güçlendirmeyi, daha sistematik bir hale
getirmeyi, Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki gelişmeleri izleyebilme, uygulama
ve liderlik yapabilme yeteneğini kazandıran” Ar-Ge Yönetimi Programının
amaçlarını anlattığı söyleşide, AR - GE’nin önemine de vurgu yaptı.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın (TEYDEB),
ülke genelinde özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve
yenilik faaliyetlerini desteklediğini belirten Yılmaz Burak
Kaya,  “TEYDEB; girişimcilik ve üniversite sanayi iş birliğini
desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin,
yenilikçi kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla
kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda destek programları tasarlamakta ve
yürütmektedir” dedi.

30 BİN PROJE İNCELENDİ

Kaya, KOBİ’ler ve büyük şirketler için destekler, teknogirişim
destekleri ile teknoloji ve yenilik destek programları hakkında bilgi veren
Kaya, 1995 - 2018 yılları arasında, 39.166 proje başvurusu alındığını,
20.737 projenin desteklendiğini, 9 Milyar TL destek sağlandığını, AR - GE
hacminin ise 16,3 Milyar TL olduğunu ifade etti.

YORUM YAZ