“Düşünce özgürce ifade edilmelidir”

31.10.2019 - Perşembe 17:34

(HABER  MERKEZİ ) - “Savaş bir halk sağlığı
sorunudur” dediği için aile hekimliği fesih edilen Dr. Yaşar Ulutaş’ın Adana 2.
İdare Mahkemesi’ne açtığı’ işe iade davası’nda meslektaşları yalnız bırakmadı.
Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Düşünce özgürce ifade
edilmelidir” dedi.

TTB Üyesi Dr. Yaşar
Ulutaş’ın işe iade talepli açtığı davanın görüşüleceği duruşmaya destek vermek
amacıyla Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal ve yönetim kurulu
üyelerinin yanı sıra Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Dr. Sinan
Adıyaman da katıldı.

“İFADE
ÖZGÜRLÜĞÜ YARGILANIYOR”

 Demokratik kitle örgütlerinin de destek amaçlı yer aldığı
duruşmaya ilişkin açıklama yapan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet
Hilal, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur dediği için  haklarında dava açılan TTB Merkez üyesi ve
üyemiz Dr. Yaşar Ulutaşın yanında olduğumuzu bildiririz. Dr. Yaşar Ulutaş’ın hukuksuz
bir şekilde aile hekimliği sözleşmesi fesih edildi. Bu durum düşünceyi ifade
etmeye verilen bir cezadır. Düşünce özgürce ifade edilmelidir. Çağdaş hukukta
kabul edilebilir bir durum değildir. Yapılan bu işlem tamamen hukuk dışıdır.
Arkadaşımız derhal aile hekimliği görevine iade edilmelidir” dedi.

DR.
ULUTAŞ, “KUSURUM BULUNMAMAKTADIR”

Hekimlerin birincil
görevinin hastalıkları tedavi etmekten çok onların ortaya çıkmasını önlemek
olduğunu söyleyen Dr. Yaşar Ulutaş, “Bu nedenle hekimler, her zaman yaşamın ve
sağlığın korunmasını önceleyen davranışları savunmuştur. Türk
Tabipleri Birliğinin yapmış olduğu açıklama, her türlü çatışma durumunda insan
sağlığı, yaşamı ve doğanın korunmasına yönelik olarak sivillerin de etkilendiği
koşulların iyileştirilmesi talebidir. Ben, bir meslek örgütü yöneticisi olarak,
bu açıklamayı Anayasayla güvence altına alınmış düşünce ve ifade özgürlüğü
çerçevesinde değerlendiriyorum. Aile hekimliğini yasal görevlerime uygun olarak
hep en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Güncel hayatta olduğu gibi bu davada da
aile hekimliği görevimle ilgili tek bir satır suçlama veya eleştiri yoktur,
olamaz da. Kısaca söylemek gerekirse aile hekimliği görevime yönelik herhangi
bir kusurum bulunmamaktadır” diye konuştu.

YORUM YAZ