Doğan “Anız yakılması, doğaya, çevreye ve insana zarar veriyor”

28.08.2019 - Çarşamba 16:20

(HABER
MERKEZİ)-TOROS-TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan
Doğan, anızların yakılmasının canlı yaşamını, çevreyi ve insan sağlığını
olumsuz etkilediğini söyledi. Doğan anız yakılmasıyla hem doğanın hem de
çevrenin tahribata uğradığını aynı zamanda havanın, sağlığı tehlikeye atacak
düzeyde kirlendiği uyarısında bulundu.

“ANIZ YAKILMASI CANLILARI
YOK EDİYOR”

Anız yakılmasının toprağa organik madde açısından katkı sağlayan kısmın ortadan kaldırılması, birçok canlının ölmesi anlamına geldiğini anımsatan Doğan bu durumun toprağın veriminin azalmasına da neden olduğunu kaydetti. Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan Doğan şöyle devam etti; “Zamandan ve maliyetten kazanç sağlandığı düşünülse de anız yangınları, aslında ülke topraklarına büyük zarar vermektedir. Ayrıca saatlerce süren yangınlarla birlikte oluşan dumanlar hava kirliliğine neden olmaktadır. Toprak yüzeyinde yüksek derecede sıcaklık meydana geldiğinden toprağın içerisinde mikrobiyolojik canlıların azalarak doğal dengenin bozulmasına, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak bozulan yapısı nedeniyle veriminin düşmesine, organik madde içeriği azalan toprağın su tutma kapasitesinin düşmesine, erozyona uğramasına ve kuraklığa sebebiyet vermektedir”

“ANIZ YAKILMASINA KARŞI
YETKİLİLERİN DENETİMLERİNİ ARTIRMASI GEREKİYOR”

Doğaya, Çevreye ve insana zarar verilmesinin önüne geçmek için denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini belirten Doğan, Çiftçilerin deanız yangınlarının olumsuzlukları konusunda bilgilendirmesi gerektiğini ifade etti. Doğan sözlerini şöyle sürdürdü; “Hububat hasadının ardından toprak yüzeyinden alınamayan kısımlar yakılmayıp uygun aletlerle parçalanmalı ve bu durumun toprağa ve toprağın yeni ürün için hazır hale getirilmesine engel teşkil etmeyeceği anlatılmalıdır. 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun, Ek-1 Maddesinin (Ek: 26.04.2006 – 5491/23 md.) "c" “Anız yakılması, çayır ve mera'ların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır...” denilmektedir. Denetimlerin ve cezai işlemlerin anızların yakılmaması doğrultusunda uygulanması, çiftçilerimizin konu hakkında bilgilendirilmesi, toprağımıza ve doğaya verilen tahribatın önüne geçilmesinde büyük katkı sağlayacaktır”

“ANIZI YAKMAK YERİNE
DEĞERLENDİRİLMELİ”

Anızın yakılmasının yerine değerlendirilebileceğini kaydeden Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Adana Şube Başkanı Kenan Doğan sözlerini şöyle tamamladı; “Anız belirli bir sistem dahilinde ve gerekirse yerel yönetimlerin kontrolünde uygun makine, ekipman ve iş gücü teşviki ile toplanarak yakılmak yerine, başka tesisler için hammadde olarak kullanıma gönderilmelidir. Anız bölgemizde de kurulan bazı tesisler için hammadde olarak kullanılarak enerji ürünü sağlanabilecektir. Yerel yönetimler; üretici ile sanayici arasında bir aracı rol üstlendiklerinde işlem hububat hasadı ile birlikte başlayıp, toprağın korunması sağlanarak, anız yakılması ve anız yangınlarının neden olduğu kirlilik önlenebilecektir.

“ÇMO YEREL YÖNETİCİLERLE
İŞBİRLİĞİ YAPIYOR”

Odamız
çevre kirliliğinin önlenmesi, korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir
bir çevre bırakılabilmesi kapsamında, anız yangınları konusunda yerel
yönetimlerla işbirliğine gidiyoruz. Bu çerçevede bu konuda fikir birliği
sağladığımız  Yerel yöneticilere sunulmak
üzere önerdiğimiz sistemi proje halinde raporlaştırma çalışmalarına başlanmıştır”

YORUM YAZ