Çulhaoğlu, "Sağlık çalışanlarının yanındayız"

31.03.2020 - Salı 21:13

(HABER MERKEZİ)-TOROS-İyi
Parti Adana Milletvekili Dt.Mehmet Metanet Çulhaoğlu;
Corona (covid-19) salgınıyla mücadelede “mesleğimiz her
şeyden önce gelir” anlayışıyla görev yapmakta iken vefat eden tüm sağlık
çalışanlarına şehitlik unvanı verilmesi için TBMM’ye önerge verdi.Çulhaoğlu
verdiği soru önergesinde şu görüşlere yer verdi; Türk Tabipleri Birliğinin COVİD-19
salgınıyla ilgil olarak 20 Mart 2020 tarihinde web tabanlı ve öz bildirime
dayalı olarak başlattığı ve 74 ilden 1.820 sağlık çalışanının katıldığı ilk iki
günlük ankette; sağlık çalışanlarının yüzde 70’inin çalıştığı sağlık kurumlarda
birden fazla salgın hastasının bulunduğu, yüzde 6’sının bir sağlık kurumunda
teyitli salgın hastasıyla yüz yüze (1 metre mesafede) teması olduğu
belirtilmiş, katılımcıların yüzde 48’i çalıştığı kurumda COVİD-19 için ayrı bir
triaj mekanı sağlanmadığını, yüzde 44’ü nasıl korunacaklarına dair çalıştıkları
kurum tarafından eğitim verilmediğini, yüzde 53’ü bu salgında iş
organizasyonuyla ilgili değişiklikler konusunda bilgi verilmediğini, yüzde
50’si ilgili birimine özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili rehber vb. eğitim
materyalı verilmediğini ifade etmişlerdir. Bu ankete katılan sağlık
çalışanlarının yüzde 31’inin en az bir kronik hastalığının bulunduğu, yüzde
4’ünün 65 yaş üzerinde olduğu ve yüzde 1’inin de gebe olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca sağlık çalışanlarının COVİD-19 şüpheli yada kesin tanılı bir hastaya
hizmet verirken kişisel koruyucu donanıma erişim konusunda halen ciddi sorunlar
yaşadıkları maske, siperlik yada koruyucu gözlük, önlük/tulum, önlük forma ve
eldivene erişim konusunda da sıkıntı yaşadıkları belirtilmektedir.

                Yapmış olduğunuz açıklamalarda
sayısı belirtilmemekle birlikte, hastane çalışanlarının da (doktor ve tüm
sağlık çalışanları) COVİD-19 salgınına maruz kaldığı belirtilmektedir.

                COVİD-19 virüs salgınıyla
mücadelede “Mesleğimiz her şeyden önce gelir” anlayışıyla görev yapan tüm
sağlık çalışanları (hekimler, dişhekimleri, eczacılar, hemşire, ebe, hasta
bakıcılar, sağlık teknisyen/teknikerleri, güvenlik görevlileri, ambulans
görevlileri vb.) kendi hayatlarını hiçe sayarak, hatta virüsün ailelerine
bulaşması pahasına 7 gün 24 saat görevlerini ifa etmektedirler.

                12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı
Terörle Mücadele Kanununun 1 inci maddesindeki “…temel hak ve hürriyetleri yok
etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler
tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir” terör tanımında
belirtilen ve ülkemizde ulusal mücadele kapsamında değerlendirilen bu COVİD-19
salgınında gerek vefat eden vatandaşlarımız, gerek bu salgınla mücadele eden
tabip ve sağlık çalışanlarımız bu tanıma rağmen kendilerine şehit unvanı verilmesini
talep etmektedir.

                Kendisinin ve ailesinin canını hiçe sayarak gece-gündüz demeden
karantina altındaki hastalar dahil tüm hastalara hizmet eden tabiplerimiz ve
beraber çalıştıkları  tüm sağlık
çalışanları adına soruyorum:
Hastanelerde COVİD-19 virüsüne maruz kalan kaç
tabip ve sağlık çalışanı bulunmaktadır?

Sağlık
durumları hangi aşamadadır? Vefat eden yada tedavi görenler kaç kişidir?

        Bakanlığınızca bugüne
kadar “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Şehitlik Belgesi Düzenlenmesine
Dair Yönerge” kapsamında tabip yada sağlık çalışanlarından kaçının ailesine
“Şehitlik Belgesi” tanzim edilerek verilmiştir?

         Bakanlığınızca ilgili
yönergeye istinaden sadece sembolik olarak verilen Şehitlik Belgesinde “görev yapmakta iken hizmet ve görev uğruna
şehit olmuştur”
ibaresi bulunmasına rağmen, diğer şehit ailelerinin
yararlandığı tazminat ve şehit yakınlarına tanının istihdam haklarından
tabiplerimiz ve sağlık çalışanlarımız neden yararlanamamaktadır?

        Şehitlik hususunu
değerlendiren SGK Başkanlığının Sağlık Kurulu ve Tespit Kurulu yetkilileriyle
ortaklaşa bir çalışma yaparak sağlık teröründe can siperane görev yapan
tabiplerimizle birlikte görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın bu haktan
faydalanmaları için ortak bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

YORUM YAZ