Çulhaoğlu, "Maskelerin temin edilmemesi nedeni ile yeterli hizmet verilemiyor"

16.04.2020 - Perşembe 17:07

(HABER MERKEZİ)-TOROS- İYİ Parti Adana Milletvekili Dt.Mehmet Metanet
Çulhaoğlu Sağlık Bakanlığı “Dişhekimlerine kişisel koruyucu
ekipmanlar dağıtmadığı için acil diş tedavileri yapılamıyor” dedi.

       Çulhaoğlu:Pandemi ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim
Kurulu, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün
yayınladığı “Dişhekimliğinde elektif tedavilerin ertelenerek sadece acil tedavilerin
yapılmasına yönelik düzenlemeler” kapsamında kamuda, üniversitelerde ve özel
sağlık kuruluşlarında çalışan dişhekimleri için de düzenlemeler vardır diyen
Çulhaoğlu, COVID-19 virüsünün neden olduğu Koronavirüs hastalığının bulaşma
riski yönünden en üst risk grubunda yer alan dişhekimlerimiz için kişisel
koruyucu ekipmanlardan olan ve hayati önem taşıyan özellikle N95-FFP2
maskelerin temini için Türk Dişhekimleri Birliği’nin; Bakanlıkla, Bilim Kurulu
ve tek elden ürün toplama ve satma üzerine kurulu sisteminizdeki Uluslararası
Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) ile yaptığı görüşmelerde hiçbir sonuca
varılamayarak bu maskelerin temin edilememesi nedeniyle Sağlık Bakanlığından bu
sorunun biran önce giderilmesi için çeşitli sorular sordu.

Çulhaoğlu;Kamu hastanelerinde, üniversitelerde ve özel sağlık kuruluşlarında acil
diş tedavi hizmetlerinin verilebilmesi
için N95-FFP2 maskelerin dağıtılmasının
hayati önem arz ettiğini, bu ekipmanların bu güne kadar neden dağıtılmadığını, gün
itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında, özel hastanelerde ve polikliniklerde
görev yapmakta iken COVID-19 test sonucu pozitif çıkan kaç dişhekimi
bulunduğunu, kamu ve özelde dişhekimi ve beraberinde çalışanlarından karantina
altına alınanlar ile karantinadan çıkarak görevlerine dönenlerin kaç kişi
olduğunu, ayrıca dişhekimi ve beraberçalışanmesai arkadaşlarından vefat eden
olup olmadığını,varsa bunların sayılarını sordu.

YORUM YAZ