Çocukları korumak Tüm dünyanın görevidir

02.10.2019 - Çarşamba 14:56

(HABER MERKEZİ ) -Adana Çocuk
Hakları Komisyonu, 1 Ekim Dünya Çocuk Günü nedeniyle yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamada; Eğitimin dışında kalan milyonlarca çocuk olduğuna ve bu çocukların
maalesef suça sürüklendiklerine işaret edildi.Çocuklarımızı,yasalarımızla,
uluslararası sözleşmelerle, koruma kanunları ile her türlü hukuki yasal
çerçeveyi hazırlamamıza rağmen çocuk hakkı ihlallerinin yaşandığı ifade edilen
açıklamada; “Çocuklarımız, yarının büyükleri, geleceğin güvencesi ve
yöneticisidir. Dünyada, çocukların iyi yetiştirilmesi tüm ulusların ortak
sorunudur. İnsanlığın gelişim aşamasında varılan "haklar" anlayışı ve
İnsan haklarının yerleşmesi için çocuk haklarının iyi bilinmesi gerekir”
denildi.

ÇOCUKLAR HALEN SÖMÜRÜLÜYOR
“Bir çok ülke çocuklara verilen önemin göstergesi olarak çocukların sorunlarına
ilişkin kamuoyu oluşturma adına belirlenen bu günü Dünya Çocuk Günü olarak
kutlamakta ise de dünyada ve ülkemizde çocuk ölümleri, cinsel istismarı, çocuk
gelinler, çocuk işçiler ve çocukların madde ve teknoloji bağımlılığı ile her
türlü sömürüsü hızla artan ve halen devam eden en önemli sorunlardan biridir. Çocuk
istismarları, bebek yaştaki çocuklara tecavüzler, sokağa terk edilen, suç
çetelerine alet edilmiş, her türlü sömürüye karşı savunmasız çocuklar,
ailelerin ekonomik sıkıntıları nedeniyle eğitim göremeyen ve çalıştırılan,
küçük yaşta evlendirilen çocuklar ve çeşitli nedenlerle kurumlara emanet edilip
şiddet gören çocuklar sıklıkla basında yer almaktadır “

2 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ VAR

Ülkemizin toplam nüfusu 2018 yılı
sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882 kişidir. Bunun 22 milyon 940 bin 422’’sinin
ise çocuk nüfusu oluşturduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’de
çocuk işçi sayısı 2 milyona yaklaşıyor. Her 10 çocuktan 8’i güvencesiz
çalışıyor. Türkiye’de özellikle mesleki eğitim adı altında çocuk işçilik yasal
hale getirilmiş durumdadır. Milyonlarca çocuk “çıraklık” adı altında ucuz iş
gücü olarak kullanılıyor. Türkiye’de hali hazırda çırak işçi olarak
çalıştırılan çocuk işçi sayısı 1 milyonu aşmış durumdadır.Evlenme
istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi
evlenmelerin, toplam resmi evlenmeler içindeki oranı %4,2’dir. Eğitimden,
sosyal hayattan koparılıp evlendirilen çocuk gelinler için mücadelemiz devam
etmektedir.”

YÜZBİNLERCE ÇOCUK ÖLÜYOR

“Yine dünya genelinde sürüp
gelen, hükümetlerin güç gösterileri sonucu oluşan savaşlar nedeniyle her gün
yüzlerce çocuk ölmekte, sakat kalmakta, ailelerinden koparılmaktadır. Mülteci
durumuna düşen çocuklar dünyanın bilmedikleri yerlerine savrulmakta hatta
ellerine silah verilip savaşa sürüklenmektedirler. Çocukların silahlı
ortamlardan uzak tutulması, çocuk askerliğinin engellenmesi gerekmektedir.Islah
evlerinde bulunan çocuklar, cinsel istismar, sömürü, ihmal mağduru çocuklar,
şiddete maruz kalan çocuklar, mülteci çocuklar, çalışan çocuklar ve daha
onlarcası için; eğitimlerinin, sağlık koşullarının, cinsel ve ekonomik
sömürülerden uzak koşulların sağlanacağı yasal düzenlemelere ve çalışmalara
acil ihtiyaç vardır ve bu hükümetler boyutunda tüm insanlığın görevi olmalıdır.”

YORUM YAZ