"Çiftçimiz üretmezse hayat durur"

21.04.2020 - Salı 12:41

(HABER MERKEZİ)-TOROS- İYİ Parti Adana Milletvekili M. Metanet Çulhaoğlu Adana Çiftçi ve Üreticiler ile Büyük-Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerin sorunlarının çözümü için Tarım Bakanlığına sorular yöneltti. Çulhaoğlu sorularında şu görüşlere yerdi; “Çiftçimiz üretmezse hayat durur” gerçeğiyle birkez daha karşılaştığımız bugünlerde, COVİT-19 salgınıyla ulusal mücadele kapsamında tüm vatandaşlarımıza evlerinde kalma çağrısı yapıldığı, hatta hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirildiği bu günlerde vatandaşlarımızın en temel gereksinimi olan beslenme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için fedakarca üretim yapmaya devam eden Adana’lı çiftçilerimize yardımcı olabilmek, tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanarak yaz aylarında fiyatların artmasını önlemek için, Tarım sektörünün de mücbir sebep kapsamına alınarak, diğer sektörlerin faydalandığı avantajlardan faydalanması için bir çalışma içerisinde olup olmadıklarını,Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Adana’lı çiftçilerimize kullandırılan sübvansiyonlu kredi baremlerinin (kullanım tarihi ve vadesine bakılmaksızın) yüzde 25 oranında arttırılarak, üretim için ilave ucuz finansman sağlanması hususunda herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz diyerek devamında; Özel ve kamu bankalarından tarımsal kredi kullanan Adana’lı çiftçilerimizin tüm kredilerinin kapatma vadesinin 12 aydan 24 aya çıkarılması için BDDK ile ortaklaşa bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz dedi. Sorularına devam eden Çulhaoğlu, Adana’lı çiftçilerimize ödenen tarımsal desteklere sulama birlikleri ve elektrik şirketlerine olan borçlarından dolayı konulan blokelerin geçici olarak kaldırılması hususunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla herhangi bir çalışma yapmayı düşünüp düşünmediklerini, Adana’lı çiftçilerimizin tamda ekim-dikim ve sulama mevsimi yaptığı bu günlerde tarımsal elektrik birim fiyatlarındaki vade farkı olmaksızın hasat sonuna kadar tahsil edilmesi için ertelenmesiyleilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir çalışma içerisinde olmalarının gerektiğinden bahisle,COVİD-19 salgınıyla zorda kalan Adana’lı çiftçilerimizin gübre ve zirai ilaç gibi temel tarımsal girdilerinde kar amacı güdülmeden Tarım Kredi Kooperatiflerince temin edilerek piyasaya sürülmesi hususunda bir çalışma yapıp yapmadıklarını, Tarımsal girdilerimizden gübre, zirai ilaç ve yem hammaddelerinin temin edilmesi ve fiyatlarının yükselmesini önlemek için ithalat aşamasında gümrüklerdeki gecikmelerin önlenmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla herhangi bir çalışma yapmayı düşünüp düşünmediklerini sordu. Ayrıca Süt sanayisinde süt alımının kısıtlanmayarak piyasanın dengede tutulması için küçük üreticilerin birlikler aracılığıyla süt tozu üretmesine destek verilmesi için Et ve Süt Kurumu tarafından satın alma garanti verilmesi hususunun önemine değinerek, COVİD-19 salgını sebebiyle sokağa çıkamayan çocuklarımızın gelişimindeki temel besin kaynağı olan süt ihtiyacının karşılanabilmesi için Valiliklere Bakanlığınızca kaynak aktarılarak yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak dağıtılması hususunda herhangi bir çalışmanız, planyada projeniz bulunuyor mu diyerek, devamında Stratejik önem sahip olan ve ithal edilmiş buğday ve mısır gibi tarımsal ürünlerin mamul haline getirilip, ihracatına kısıtlama getirilerek iç piyasada kendi vatandaşlarımızın tüketimine sunulması gibi önlemler almanın gerekliliiğinden bahsederek, Büyükbaş ve kanatlı hayvan sektöründe önemli bir yer tutan ve yüzde 90 oranında dışa bağımlı olduğumuz yem hammaddesi olan soya ve soya küspesindeki fiyat artışlarını kontrol ederek piyasaya arz edebilmek için TMO’ya ithalat müsaadesi vermeyi düşünüp düşünmediklerini sordu.

-2-

YORUM YAZ