Bulut: Sağlıkçılara iyileştirme yapılmadı

19.07.2021 - Pazartesi 16:12

(HABER MERKEZİ) –TOROS– CHP Adana Milletvekili
Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle
verdiği soru önergesinde, “hakları ödenemez” denilen sağlık emekçilerinin özlük
haklarında hiçbir iyileştirme yapılmadığını dile getirdi. Bulut, Covid-19’un illiyet
bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılmasını istedi. Daha önceki önergeleri
“yetki alanım değil” diyerek yanıtsız bırakan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu
kez yanıt verdi. Bakan Koca yanıtında personelin özlük hakları konusunda topu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na attı. Koca, bakanlık personeline
yapılacak maaş ve diğer ödemelere ilişkin düzenleme yapma yetkisinin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girdiğini kaydetti.

ÖZENSİZ
YANIT

Yazılı yanıttaki “özensizlik” de dikkat çekti. Sağlık
çalışanları yerine “sağlık çalanlara” denildi. Yanıtta aynen şu ifadelere yer
verildi: “Ayrıca sağlık çalanlara özlük haklarını iyileştirilmesi ile ilgili
mevzuat çalışmalarının yapılmasına ilişkin önerileriniz, kamu personelinin tümünü
ilgilendirecek genel düzenlemeler kapsamında dikkate alınıp, değerlendirilmek
üzere not edilmiştir.”

KOCA,
MEVZUATA SARILDI

Koca, “Koronavirüsün illiyet bağı aranmaksızın
doğrudan meslek hastalığı sayılması için herhangi bir girişimde bulunacak mısınız
?” sorusuna da mevzuatı anımsatarak yanıt verdi. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’na dikkat çeken Koca, şöyle dedi: “Çalıştığı
veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan meslekte kazanma veya
çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sigortalılar, illiyet bağının
kurulması şartıyla ‘meslek hastalığı’ ile ‘vazife malullüğü’ kapsamındaki
sosyal güvenlik haklarından yararlandırılabilmektedir. Bu itibarla sağlık
çalışanlarından görevlerini yapmakta iken, görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri
ile Covid-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu SGK Sağlık Kurulu’nca ‘malul’
olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya
yakınlarının başvurularına istinaden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Yasası’nın 14. ve 47. maddelerine göre ‘meslek hastalığı’ veya
‘vazife malullüğü’ hükümlerinden yararlandırılmaları söz konusu
olabilecektir.”  

YORUM YAZ