Besin zehirlenmelerine karşı öneriler

06.08.2019 - Salı 16:18

(HABER
MERKEZİ)-TOROS-
Besin zehirlenmeleri çoğunlukla hafif
geçirilmekle birlikte ölümcül de olabilen yaygın bir hastalıktır.
Mikroorganizmalar (bakteri, virüs veya parazitler gibi) ve toksinlerle
kontamine olmuş yiyecek veya içeceklerin tüketilmesi sonucunda ortaya çıkar. Bir
yiyecek veya içeceğin kontamine olduğunu söylemek zordur çünkü görüntü, koku
veya tatta herhangi bir değişiklik meydana gelmemiş olabilir. Ayrıca besinlerin
her noktasında toksin veya mikroorganizma aynı miktarda bulunmayabilir ve bu
nedenle aynı yemekten tüketen her kişide zehirlenme bulguları aynı düzeyde
olmayabilir. Klinik bulguları halsizlik, karın ağrısı, ishal, kusma ve ateştir;
çoğunlukla 1-3 gün sürer ve pek çok insan bir hafta içinde tamamen iyileşir.
Daha nadiren kanlı ishal, kas ağrısı, tansiyon düşüklüğü ve nörolojik bulgulara
da yol açabilir.

En
sık karşılaşılan bakteriler

Besinlerle bulaşan ve zehirlenmeye neden
olan bakteriler arasında en sık rastlanılanlar sırasıyla campylobacter,
salmonella, clostridyum perfringens, stafilococus aureus, E. coli, clostridyum
botilinum ve basillus cereus’ tur. Campylobacter’ler sıklıkla çiğ kümes
hayvanları, pastörize edilmemiş süt, kırmızı et ve arıtılmamış sudan
bulaşabilir. Salmonella bakterisine bağlı zehirlenmeler ise, pastörize
edilmemiş süt, yumurta, çiğ et ve kümes hayvanlarının tüketimi ile meydana
gelmektedir. Clostridyum perfringens olarak bilinen bakteri topraktan, kirli
sulardan, konserve yiyeceklerden ve kontamine etlerden bulaşır. E. coli
pastörize edilmemiş süt ve süt ürünü, kontamine et, kontamine suyla yıkanmış
sebze ve meyvelerin tüketimi ile bulaşır. Stafilococ bakterisi ise, insanda
burun ve deride bulunur ve derideki sivilce, iltihaplı yaralar veya kesiklerde
bulunabilir; hijyenik çalışılmayan restoranlarda bulaşımı sıktır ve çoğunlukla
süt ve krema içeren ürünler, tatlılar, salatalar ve et yemekleri ile
bulaşabilir. Basillus cereus bakterisi pirinç, makarna, sütlü tatlılar ve
kremalı yiyecekler ile bulaşmaktadır. Basilli dizanteriye yol açan bakteri ise
kirli sular ve bununla yıkanmış tüm sebze ve meyveler, ayrıca tavuk ve balık
ile bulaşabilir ve ateş, karın ağrısı ve kanlı ishalle kendini gösterir. Besin
zehirlenmesi gibi bir klinik tabloya yol açmasa da, kontamine su ve gıdalarla
bulaşabilen, midede ve onikiparmak bağırsağında iltihap, ülser ve hatta midede
kanser yapabilen bir başka bakteri Helicobacter pylori’dir.

Çiğ
ve az pişmiş et risk faktörü

İyi pişirilmemiş veya çiğ tüketilen
etler ve et yemekleri aynı zamanda birçok paraziter infeksiyonun (barsak
solucanı, amipli dizanteri) gelişmesi için risk taşıır. Daha nadir görülmekle
birlikte hepatit A virüsü ile infekte kişiler, hastalığı yani sarılık
bulgularının ortaya çıkmadan önceki döneminde iyi yıkanmamış elleri ile
yiyecekleri kontamine edebilirler ve bulaştırıcı olabilirler.

YORUM YAZ