"Beka meselesi olan devlet ordusunu niteliksiz yapmaz"

21.06.2019 - Cuma 16:17

              (HABER
MERKEZİ)- İYİ Parti Adana Milletvekili
Dt.Mehmet Metanet Çulhaoğlu’nun Askerlik hizmet süresinin 6 aya indirilerek mehmetçiklerimizin bir an
evvel evlerine kavuşmalarını istediği ve bunu yaparken ordumuzun niteliklerinin
korunması gerektiği, Türkiye’nin gerçek beka sorununun terör, Suriyeli mülteciler, Kıbrıs ve
Doğu Akdeniz ile Yunanistan’ın işgal ettiği adalarımız olduğunu bedelli
askerlik ücretinin 15.000 tl’den 31.000 tl’ye çıkarılmasının adil olmadığı için
düşürülmesini, emniyet teşkilatı mensuplarının askerlik yükümlülükleri için 10
yıl yerine 5 yıl hizmet etme şartının yeterli olacağını belirterek TBMM deki yaptığı konuşmada;Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri; doksan iki yıllık Askerlik Yasası değiştirilmek isteniliyorsa
konunun iyice araştırılması gerekir, titiz davranmak gerekir. Kanunun asıl
muhatabı Genelkurmay Başkanlığının, kuvvet komutanlarının ve Millî Güvenlik
Kurulunun görüşü nedir öğrenilmesi gerekir. Tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren
bu reformun yapılması için neden acele ediliyor? Zamanlaması doğru mudur?
Hâlihazırda bedelli askerlik için 15 bin Türk lirası ödeyerek askere alınmayı
bekleyenler varken bugün 31 bin Türk lirası ödenmesi adil mi? Bedelli
askerlikte para miktarı düşürülemez mi?Bedelli askerliğin kalıcı hâle
getirilmesinin verilen ortak önergeyle, gerekli hâllerde bedelli askerlik
kararı şeklinde düzenlenmesi daha doğru olmuştur.Türk milletinin geleceğini
ilgilendirecek bu yasanın toplumsal mutabakatla çıkarılması için, Komisyona
getirilmeden yasa taslağının tüm siyasi parti gruplarına iletilerek grupların
değerlendirmeleri için zaman tanınmalıydı. Maalesef, bu yapılmadan, on iki
saatte Komisyondan geçirildiği için yasa Genel Kurula indikten sonra muhalefet
partilerinin haklı çekinceleri ve önerileri sonucunda geç de olsa gruplar arası
görüşmelerin yapılması kararını olumlu fakat eksik bulduğumu ifade
ediyorum.Hani ülkemizde beka meselesi vardı?Siz böyle söylüyordunuz, ne oldu?
Terör mü bitti? Güney komşumuz Suriye'de sorun kalmadı mı? Mülteciler evlerine
mi döndü? Irak sınırımızda hareketlilik mi bitti? Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki
sorunları bertaraf ettik mi? Komşumuz Yunanistan 17 ada ve 1 kayalığımızdaki
işgalinden vazgeçti mi? Beka meselesi olan bir devlet ordusunu bu kadar
niteliksiz hâle getirir mi? Mehmetçiklerimizin bir an evvel evlerine
kavuşmaları bizim de ortak isteğimiz, temennimizdir. Temel mesele, askerliğin
ruhuna ve sosyolojisine aykırı adımların atılmaması ve telafisi mümkün olmayan
hatalara düşülmemesidir. Tüm çabalarımız ve kaygımız budur.Askeralma Kanunu'nda
Emniyet teşkilatı mensuplarının askerlik yükümlülüklerini düzenleyen 11'inci
madde 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile aynı olup
herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yani askerlik hizmeti "Emniyet
Teşkilatı kadrolarında kadro ve/veya rütbeleri ile ilişkisi devam eden Emniyet
Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında
öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan askerlik
hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenir."
hükmü yer almaktadır. Bu kanunun Genel Kurulda kabulüyle askerlik hizmeti on
iki aydan altı aya indirileceğine göre gece gündüz demeden vatandaşın asayişi
için hizmet eden Emniyet teşkilatımızdaki amirinden polis memuruna kadartüm
personelin on yıl görev yapmaları hâlinde askerlikten muaf tutulacağı ifade
edilmekte. Neden on yıl?Askerlik yükümlülüğü on iki aydan altı aya düşürülürken
polisimizin beş yıl hizmet etmesi askerlikten muaf tutulmalarına yani askerlik
hizmetini yerine getirmeleri için yeterli değil midir?Zaten yirmi dört saat
esasına göre görev yapan Emniyet teşkilatı bence bunu fazlasıyla hak ediyor.AK
PARTİ Hükûmetinin yakın tarihten ders çıkarması, bundan böyle getireceği
yasaları daha özenli, toplumsal mutabakat içerisinde getirmesi temennisiyle İYİ
PARTİ Grubu ve şahsım adına yüce Meclisimizin değerli üyelerini saygılarımla
selamlıyorum.

YORUM YAZ