Barut, "Yerel gazetelere acilen destek verilmeli"

24.08.2019 - Cumartesi 21:38

(HABER MERKEZİ)-TOROS-Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, resmi ilan gelirlerinin
düşmesi, ekonomik kriz ve artan döviz kurları nedeniyle maliyet yükü altında
ezilen yerel gazetelerin acil destek beklediğini söyledi. Hükümetin yerel
gazeteleri uçuruma sürüklediğini belirten Ayhan Barut, yerel gazeteler ve basın
örgütlerinin çözüm taleplerine kulak verilmesini istedi. 
"ÇÖZÜM PAKETİ UYGULANSIN"
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun
"Yerel basına destek olun" çağrısına kayıtsız kalmayan CHP Adana
Milletvekili Ayhan Barut, çözüm için herkesin sorumluluk duygusuyla hareket
etmesini istedi. Hükümetin uzun zamandır basın kuruluşları ve basın
örgütlerinin sorunlarını derinleştiren uygulamalara imza attığını dile getiren
Ayhan Barut, "Türkiye'de yayınlanan gazetelerin yüzde 90'dan fazlasını
yerel gazeteler oluşturuyor. Ancak kağıtta tamamen dışa bağımlı hale gelen
ülkemizde gazetelerin en büyük girdisi olan kağıt maliyeti artan döviz ve
ekonomik krizle birlikte gazetelerimizi kapanma noktasına getirmiştir.
Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan basınımızın içinde bulunduğu karanlık
dönemin sona ermesi için acil önlem paketinin uygulamaya geçirilmesi
gerekiyor" dedi. 
SORUNLARI ANLATTI
"Yerel gazetelerin feryadını tüm dünya
duydu ama hükümet bu çığlığı duymuyor, kulaklarını tıkayıp gözlerini
kapatıyor" diyen Ayhan Barut, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun çözüm
önerilerini paylaşıp hükümeti acil adım atmaya çağırdı. Yerel basına sahip
çıkılmasını isteyen Ayhan Barut, şöyle konuştu:
"Basın İlan Kurumu (BİK) Mevzuatı
çerçevesinde resmi ilan ve reklam alan bin 89 gazetemiz var. Bu gazetelerin
asgari kadrolarında halen 8 bin 683'i fikir işçisi olmak üzere dağıtım, baskı,
büro işçileri ile birlikte yaklaşık 15 binden fazla kişi istihdam edilmektedir.
Ancak basınımızın yüzü gülmeyip geleceğini karartan bir dönem yaşanıyor.
Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar basın sektöründe daha fazla
yaşanmaktadır. Yerli kağıt fabrikalarının özelleştirilmesi ve Çin'in dünya
piyasalarından kağıt çekmesi nedeni ile kağıt fiyatları fahiş oranda artmış,
döviz kurları çok yükselmiştir. Gazetelerin diğer önemli girdileri olan boya,
kalıp gibi kalemlerde de dışa bağımlıyız. Yani girdi maliyetleri ağır bir yük
oluyor. Ekonomik kriz nedeniyle reklam harcamalarında kısıntıya gitmiştir. Bu
da özellikle yerel gazetelerin reklam ve satış gelirlerini olumsuz
etkilemiştir. 15 Temmuz darbe girişiminin etkisi ile resmi kurumlar istisna
olması gereken davet usulü alımları alışkanlık haline getirmiş, ilana çıkmamaya
başlamıştır. Acil alım, işlerin birleştirilmesi ya da parçalanması yöntemleri
ile ilandan kaçınılmaktadır. Böylece yerel gazeteler ilan kayıpları yaşamakla
birlikte rekabet şartları daralmakta, alenilik ilkesi zedelenmektedir. Hem BİK
Kanunu, hem Kamu İhale Mevzuatı'na aykırı işlem yapılmakta, hem de kamu yararı
ilkesi yara almaktadır. Resmi ilanların gazetelerde yayınlanmasını yük gören
anlayış giderek istisnadan yerleşik kural haline gelmektedir. 5- 15 Temmuz
darbe girişimi sonrası radyo ve televizyonların RTÜK paylarında indirime
gidilmesine karşın 2 yıla yakın resmi ilan fiyat tarifesinde artışa
gidilmemiştir. Basın kuruluşlarımız ve basın örgütleri bu alanda köklü
uygulamalar bekliyor."
BASIN ÖRGÜTLERİNİN ÖNERİLERİNİ PAYLAŞTI
Yerel basının demokrasinin temel direği olduğuna
dikkat çeken Ayhan Barut, şunları söyledi:"Türkiye Gazeteciler
Konfederasyonu'nun, basın meslek örgütleri ve basın kuruluşlarımızın çözüm
önerileri dikkate alınmalıdır. Onların da dile getirdiği gibi Gazetecilik
Meslek Yasası ülkemize kazandırılmalıdır. Türk Ceza Kanunu'nda ve bazı kanun
ile yönetmeliklerde yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler değişmeli,
baskı ve sansür uygulamalarına son verilmelidir. Resmi ilanları yük gören
bürokratik anlayıştan uzaklaşılmalıdır. Yazılı basın, radyo, televizyonlar ile
internet mecrasını bir bütün olarak ele alan bir sistem kurulmalıdır. Basın
için Acil Destek Paketi çıkarılmalıdır. Taslak halinde olan Yargı Reformu
Paketi'nden icra ilanlarını gazetelerden kaldırmayı öngören değişiklikten
vazgeçilmelidir. Doğrudan alım, acil alım, ilandan kaçınmak için işleri
birleştirme ya da ayırma gibi yöntemlerden vazgeçilmesi konusunda gerekli
tedbirler alınmalıdır. Basın Kartları Yönetmeliği'nin aksayan yönleri sektörün
de görüşleri alınmak sureti ile giderilmelidir. Basın Kartları Komisyonu,
meslek temsilcilerinin yer aldığı bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bir yılı aşkın
süredir basın kartı alma hakkına sahip oldukları halde alamayan gazetecilerin
hakları verilmelidir."

YORUM YAZ