Barut, tartışmalı ismi Meclis gündemine taşıdı

08.05.2020 - Cuma 23:32

(HABER MERKEZİ)-TOROS-
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy
İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda üst düzey
görevlerde bulunan ve ismi çeşitli tartışmalarla gündeme gelen Erdal Celal
Sumaytaoğlu (Aksoy) ile ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis'e soru
önergesi sunan Barut, "2006 yılında göreve başladığı Tarım ve Orman
Bakanlığı'nda kariyer basamaklarını hızla tırmanan bu şahısla ilgili iddialara
yanıt verilmesini bekliyoruz" dedi.
"İDDİALARA AÇIKLIK GETİRİLMELİ"
Tarım ve Orman Bakanlığı'nda üst düzey
görevlerde bulunan Erdal Celal Sumaytaoğlu (Aksoy) hakkında çeşitli iddiaların
ortaya atıldığını aktaran Ayhan Barut, "Sayın M. Mehdi Eker'in Bakanlık
yaptığı yaklaşık 10 yıllık süre içerisinde daha önce Bakanlıkta hiç çalışmadığı
halde Mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığında 2006 yılında Hukuk Müşaviri olarak
göreve başladığı belirtilen Erdal Celal Sumaytaoğlu'nun (Aksoy) kariyer
basamaklarını hızla tırmandığı anlaşılmaktadır. Bu durum herkesin dikkatini
çekmiştir. Ancak bundan daha vahimi bu kişiyle ilgili kamuoyuna yansıyan
iddialardır. Bu iddialara açıklık getirilmelidir" diye konuştu.
"YARGIYA TAŞINMIŞ"
Tartışmaların odağındaki Erdal Celal
Sumaytaoğlu'nun (Aksoy) 2006 yılından itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çok
hızlı bir kariyer geliştirdiğini bildiren Ayhan Barut, şöyle devam etti:
"2016 yılına kadar sırasıyla 1. Hukuk
Müşavirliği, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Strateji
Geliştirme Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı (Bakan
tarafından yapılan kişiye özel Yönetmelik değişikliği ile) gibi üst düzey
yöneticilik görevlerinin yanında, ÇAYKUR Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksek Komiserler
Kurulu Başkan Yardımcılığı, Bilişim ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı (başka
bir örneği olmayacak şekilde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa
aykırı olarak Bakan Oluruyla kurulan ve birkaç yıl içinde lağvedilen) ve 8
milyar Dolar bütçeli Antalya Expo Genel Sekreterliği gibi önemli bürokratik
görevlerde bulunan, görev yaptığı süre içerisinde bir çoğu ayyuka çıkan
personel kıyımı ve mobbing uygulamaları dışında, AOÇ arazisinde bulunan iki
petrol istasyonunun 2007 yılında yaklaşık olarak değerinden 1.2 milyon TL daha
düşük tutara kiralanmasına, kiralayanların bundan çok yüksek rant elde ederek
başkalarına devrettiği iddia edilen (ki konu Yüksek Denetleme Kurulu ve
Başbakanlık tarafından Bakanlık Teftiş Kurullarına intikal ettirilmesine rağmen
kapatılmıştır), At Yarışları Hakkındaki Kanun gereği, her yıl yarış
gelirlerinden at ıslahı ve tesisleri ile hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla
Bakanlık hesabına aktarılan özel fondan kendi imzasıyla 2008 yılında Kamu İhale
Kanununa aykırı olarak yapılan kene ilacı alımında 'Vilsan Veteriner Firmasına'
yaklaşık 3.5 milyon TL fazla ödeme yapılması suretiyle kamu zararına neden olan
(Bakanlık Teftiş Kurulunca yapılan soruşturmada örtbas edilmek istenmesine
rağmen yargı makamlarınca bu konuda Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından
ihaleye fesat karıştırmaktan 6 ay hapis cezası verilmiş ve bu ceza 3000 TL para
cezasına çevrilmiştir)"
İŞTE YANIT BEKLEYEN SORULAR
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis'e önerge sunan Barut, şu sorulara
yanıt aradı:
"1. Erdal Celal Sumaytaoğlu (Aksoy) hali
hazırda Bakanlığınızda hangi ünvan ve statüde görev yapmaktadır?
2. Bu şahısla ilgili Bakanlığa geldiğiniz
dönemden bu yana her hangi bir soruşturma yapılmış mıdır? Yapıldı ise
soruşturma ne şekilde sonuçlanmıştır?
3. Bahse konu eski bürokratın yurtdışına uzun
süreli gitmek için ücretsiz izin istediği, ancak Bakanlığınızca izin
verilmemesinden dolayı kendisinin mahkeme kararı ile bu izni kullandığı iddia
edilmektedir. Bu doğru mudur? Öyle ise bu kişiye izin verilmeme gerekçesi
nedir?
4. Adı geçenin 2019 yılı Mart ayında yapılan
yerel seçimlerden sonra yaklaşık 14 aydır mesaiye birim amirlerinin bilgisi
dahilinde gelmediği, bazı belediyelere ihale ve personel konularında danışmanlık
yaptığı  iddia edilmektedir. Bu doğru ise, bu şahıs 14 aydır mesaiye ne
şekilde gelmemektedir? Ücretsiz izinli midir, raporlu mudur, kim ya da kimler
tarafından kendisine keyfi izni verilmiştir?
5. Bu konuda tarafınıza CİMER başta olmak üzere
intikal eden her hangi bir ihbar ya da şikayet mevcut mudur? Mevcut ise
talimatınızla herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Soruşturma yapıldı ise
ne şekilde sonuçlanmıştır?
6. Geliri ile açıklanması mümkün olmayan mal
varlığına sahip olduğu iddia edilen, bu şahsın mal varlığı ile ilgili olarak,
3628 Sayılı Kanun kapsamında bir soruşturma yapılmış mıdır? Yapılmadı ise
yaptırmayı düşünüyor musunuz?"

YORUM YAZ