Barut, "Pamuk primlerini hemen ödeyin, acilen destekleri açıklayın"

17.04.2020 - Cuma 23:14

(HABER MERKEZİ)-TOROS- Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan
Barut, stratejik ürün olan pamukta üreticilere 2019 yılı primlerinin acil
ödenmesini, kooperatif ve banka borçlarının faizsiz 1 yıl ertelenmesini, 2020
yılında pamuk üretimine verilecek desteklerin acilen açıklanmasını istedi.
"PAMUKTA DA DIŞA BAĞIMLIYIZ"
Koronavirüs salgını nedeniyle ekonominin
neredeyse durma noktasına geldiğini ve pamuk üretiminin de bu süreçte olumsuz
etkilendiğini anımsatan Ayhan Barut, alınacak önlemler ve yapılacak desteklerle
ekonominin korunacağını, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanacağını
kaydetti. Türkiye'nin yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 1 milyon ton
pamuk ürettiğini aktaran Ayhan Barut, yıllık tüketimin ortalama 1.5 milyon ton
olduğunu, aradaki farkın ithalat yoluyla giderilmeye çalışıldığını ifade etti.
Türkiye'nin pamukta da ithalatçı konumda bulunduğunu dile getiren Barut, 30'dan
fazla işkolunun hammadesi olan pamuk için yıllık ithalata 1 milyar 250 milyon
dolar civarında para ödendiğini vurguladı.
"BELİRSİZLİKLER ÇİFTÇİYİ ÜRETİMDEN
UZAKLAŞTIRIYOR"
Ulusal Pamuk Konseyi'nden üretici birliklerine,
meslek odalarından çiftçilere herkesin pamukla ilgili 'çözüm' çağrısı yaptığına
dikkat çeken Ayhan Barut, şöyle devam etti:
"Salgınla birlikte Türkiye pamuk üretimi de
çok önemli bir dönüm noktasından geçiyor. Salgının etkisiyle işlerin durma
noktasına gelmesi canımızı yakıyor. Pamukla ilgili işin uzmanları, ülkemizin
büyük emekle ulaştığı ortalama 850 bin ton lif pamuk seviyesinin yüzde 40
azalma ile 600 bin tona gerilemesi riskinden söz ediyor. Buna göz
yumulmamalıdır. Ekim öncesinde pamuk üreticisinin finansmana erişiminin
zorlaşması kabul edilemez. Zaten şu anda kredi ertelemesi yapılmıyor, maalesef
yeni kredi kanalları da açılmıyor. Tüm bunların yanı sıra 2019 yılı pamuk
primleri de ne yazık ki hala ödenmiş değil. Üstelik ekim öncesinde pamuk
üreticilerimiz 2020 yılı desteklerinin ne olacağını dahi bilmiyor. Sürekli
artan üretim maliyetlerine, ürünün para etmemesine, borca ve belirsizliğe
rağmen çiftçimiz binbir emekle üretmek için çabalıyor ama yaşanan bu
belirsizlikler üreticiyi pamuk üretiminden hızla uzaklaştırıyor."
"PAMUK PRİMLERİNİ ÖDEYİN, DESTEKLERİ
AÇIKLAYIN"
İstihdam, ihracat ve katma değer açısından çok
önemli olan pamukta üretimin oldukça zahmetli ve pahalı olduğuna vurgu yapan
Ayhan Barut, şunları kaydetti:
"Tekstilden hazır giyime, bitkisel yağdan
hayvansal yem sanayisine dek çok fazla işkolunun en önemli hammaddesi olan
pamuk için üretime ve üreticiye destek verilmeli, salgınla mücadele günlerinde
ise bu destek daha fazla olmalıdır. Pamukta yüksek maliyet sorununun çözülmesi
ve üretimin arttırılması zorunlu. Uluslararası düzeyde işlem gören bir ürün
olduğu için dünya fiyatlarıyla rekabet açısından da pamuk üretimi ve
üreticilerinin desteklenmesi şart. Onlarca sanayi iş kolunda temel girdiler
arasında yer alan pamuğun stratejik ürün olarak değerlendirilip daha çok
desteklenmesini istiyoruz. Pamukta prim miktarlarının her dönem üretim
maliyetlerindeki artış ve enflasyon oranlarına göre arttırılmasını talep
ediyoruz. Bu çerçevede 2019 yılı pamuk priminin hemen ödenmesini, pamuk
üreticilerinin Tarım Kredi Kooperatifi ve banka borçlarının faizsiz olarak bir
yıl ertelenmesini, 2020 yılında pamuk üretimine verilecek desteklerin acilen
açıklanmasını istiyoruz. Eğer bu adımlar atılmazsa ne yazık ki üretici
üretimden yine çekilecek ve pamuk ithalatına daha fazla para ödenecek. Tüm bu
nedenlerle stratejik ürünümüz pamuk üretimi yeterince desteklensin, girdi
maliyetleri düşürülüp üretici teşvik edilsin istiyoruz. Bu yapılırsa pamuk
ithalatçısı olmaktan kurtuluruz, ekonomimiz, üreticilerimiz ve yerli sanayimiz
bu işten oldukça kazançlı çıkar."

YORUM YAZ