AVRAT…

Yayınlama: 26.09.2022
A+
A-

Araplarda eşleri için AVRAT sözcüğünü kullanırlar.Bu kelime Arapça’da örtülmesi saklanması gereken yasak nesne demektir.
Araplara göre kadın yasaktır saklanması gereken bir nesnedir.Turkler ise eşlerine yüceler yücesi anlamında HAN ‘IM derler.Çünkü Türk töresinde kadın kutsaldır.HAN ‘IM sözcüğünün kökeni ise Cengiz han dir.Ilk onun eşine bu sıfatı kullanmasıyla binlerce yıl evvelinden başlamıştır.
İşte TÜRK ve ARAP töresi arasındaki en büyük farkı budur.
Ortadoğu dinleri ,Islamin yani sıra Hristiyanlık ve Musevilik de dahil kadını bir mal ya da tarla olarak görür.
GÖKTANRI inancında tüm bunların aksine kadının yeri çok yükseklerde ve erkeklerle eşittir. GÖKTANRI ya inanan Türk lerde kadın savaşçılar da bulunduğu gibi aile yönetiminde kadın erkekle eşit söz hakkına sahipti…
Eski Türkler kendilerini tanitirlarken ana ve baba adlarını aynı anda söylerlerdi.Eski Türk ler göğe TENGRI derlerdi Tengri hem gök hem Tanrı anlamına geliyordu.Ayrıca ilk ŞAMAN (kam) da bir kadındı.Her ne kadar İlkin tek Tanrıcılık Ortadogu dinleri gibi gösterilse de aslında Tek Tanrı inancı Türklerle başlar.
Din işlerini tamamen erkeklere veren Sami dinlerinden farkı böylece anlaşılır.
Dilimizdeki KADIN sözcüğü de Göktürkçedeki “katun” dan gelmektedir .

İslam diye uzun yıllardan beri topluma Arap adetleri şırınga ediliyor.
Toplum Türklükten ve Türk adetlerinden uzaklaştırılması çalışılıyor.

Dünya ca ünlü Tarih profesörümüz Halil İnalcık’ın deyişi şu dur…
“-Kara Carsaf,sarık,salvar cübbe ,çarık gibi kıyafetler Araplarin kızgın çöl şartlarından korunmak için Arapların giydiği yerel kıyafetlerdir.O kadar içsellesmis ki, Arap milli kültürü ile anılır olmuşlardır.Bu gün hala şalvar ve hurmayi Arap dininin icabından sayan cahillere rastlıyoruz.Bunlar koyu Arap milliyetçilerine hizmet ettiklerinin farkındalar mı?”

Emperyalist devletler bizleri Araplar gibi biat ettirip, parmaklarında oynatmak için Özgür Türk adet ve törenlerinde uzaklaştırmak istiyorlar.
Türklük ten uzaklaştırılmaya çalışılıyoruz.Ama başaramayacaklar…
Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.