“Adana Tarım Lisesi bir fırsattır”

19.08.2019 - Pazartesi 11:53

(HABER MERKEZİ)-TOROS-CHP Adana
Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut Adana
Ticaret Odası koordinasyonunda yerel tüm dinamiklerin destek verdiği Adana
Tarım Lisesine Cumhurbaşkanlığının, Tarım ve Orman Bakanlığının ve Milli Eğitim
Bakanlığının sahip çıkmasını istedi.

TARIMA TOPRAĞA DUYARLI NESİLLER YETİŞTİRELİM

Tarım sektörü ülkemiz ve dünya coğrafyası için stratejik bir öneme sahip diyen CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut şu değerlendirmelerde bulundu: “Tarım demek topraktan sofraya insan yaşamını idame ettiren ürün silsilesi demektir. Bu ürünleri yetiştirmek ise insan gücüne dayanmaktadır. Birikmiş tarım tecrübemizi, bilgi ve birikimimizi, gelişmiş dünya teknolojileri ile harmanlayarak ülkemiz tarımını daha ileri seviyelere götürmek temel hedeflerimiz arasında olmalıdır. Bunun için en temel husus tarıma, toprağa
duyarlı nesilleri yetiştirmek, onları bu alanda desteklemek olmalıdır. Ülkemiz
genelinde ve Adana özelinde bunu sağlamaya çalışan ilk ve tek tarım lisesi
Adana Tarım Lisesi bunun için bir fırsattır. Bu fırsatı Cumhurbaşkanlığının,
Tarım ve Orman Bakanlığının iyi görmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile
koordineli olarak desteklemesini istiyoruz.”

GENÇ İŞSİZLİĞE ÇARE 

Tarımın beşiği, yılda üç ürün hasat edilen
Çukurovanın eşsiz bereketli topraklarına sahip bölgemizde genç nüfusun, lise
çağı evlatlarımızın bu alana teşvik edilmeleri, tarım için eğitilmeleri ve
sektöre kazandırılmalarının ülkemiz adına büyük kazanç olacağını vurgulayan
Ayhan Barut,“Ülkemizde işsizliğin hat safhaya ulaştığı, üniversite mezunu her 4
gençten birinin işsiz olduğu bu koşullarda, öğrencilerimizi bir meslek sahibi
yapmanın anahtarı lise düzeyinde verilecek meslek yönlendirmeleri olacaktır.
Tarımın ekimden hasat dönemine kadar her evresinde ihtiyaç duyulan ara elemen
açığını bu meslek lisesiyle karşılamak mümkün olacaktır. Uygulamada yer
verilecek yerinde öğrenim, staj ve çıraklık gibi dönemler öğrencilerin hem
pratik gelişimine hem de sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemen açığına cevap
verecektir” dedi.

ADANA TARIM LİSESİ YAŞAMALI

Adana’da tarım sektörünün tüm
paydaşlarının, meslek ve akademik odaların hepsinin tam destek olduğu Adana
Tarım Lisesinin daha görünür ve teşviki için merkezi yönetime büyük görev ve
sorumluluk düştüğünü söyleyen Barut; “Dünün, bugünün ve geleceğin sektörü
olarak tarımı yaşatacak olanlar bugünün bilinçli nesilleri olacaktır. Bu
nesilleri yetiştirecek olan Adana Tarım Lisesi de yaşamalı. Lisenin temel
amacı, eğitim alan gençlerimizi Türkiye’nin her köşesine hatta dünyaya ürün
satabilecek bir bakış açısına kavuşturmak ve bunu ortaya koyabilecek şekilde
yetişmesini sağlamaktır. Tarımın Adana’da ve ülkemizde gelişmesi adına Adana
Tarım Lisesine hem öğrencilerin hem velilerin hem de iktidar sahiplerinin ilgi
ve destek göstermesini bekliyoruz.” dedi.

YORUM YAZ