ADANA TARİHİ

10.07.2020 - Cuma 22:23

Hitit Devleti'nin M.Ö. yaklaşık 1191 – 1189 yılları arasında batıdan gelen akınlarla yıkılması ile birçok küçük krallıklar ortaya çıkmıştır. Sırasıyla Kue Krallığı Asurlular Klikya Krallığı İranlılar Makedonyalılar Selokidler Çukurova Korsanları Romalılar hakim olmuştur. Romalılar zamanında Çukurova ve Adana'nın geliştiği söylenebilir. Çünkü burada yapılan büyük köprüler yollar ve sulama tesisleri ile başta Adana olmak üzere Çukurova oldukça gelişmiş ve önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Roma İmparatorluğunun yıkılışı ile birlikte İlk Çağ devri de kapanmıştır.

Ortaçağ
Romalılar'dan sonra Orta Çağ'da Bizanslılar Araplar Selanikliler Ermeniler Mısır Türk Memlük Devleti Ramazanoğulları buraya hakim olmuşlardır.

Ramazanoğulları Vakfiyesine göre bu dönemde; camiler mescit ve medreselerle birlikte yatılı ve yatısız yüksekokullar ve diğer kültür kurumları sağlık ve sosyal hizmet veren kurumlar yapılmış büyük imar atılımlarına girişilmiştir.

YORUM YAZ