Zamanı Yönet Hayatı Yönet

09.01.2020 - Perşembe 17:00

(HABER
MERKEZİ)-TOROS-Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi
(ÇÜTAM) Kültür Evi’nin bu haftaki konuğu “Zamanı Yönet Hayatı Yönet” başlıklı
konuşmasıyla İşletme Yönetimi Bilim Uzmanı ve Yönetim Danışmanı Oktay Orel
oldu.

Konuşmasına
zaman kavramının tanımını yaparak başlayan Orel, zamanı “içinde belli bir
eylemin bulunduğu süre” olarak ifade etti. Zaman yönetimini ise “zamanı mümkün
olduğunca etkin ve etkili bir biçimde kullanma ve denetleme sistemi” olarak
tanımlayan Orel, zamanın hızla akan günlük yaşam içinde geri döndürülemez,
depolanamaz, satın alınamaz, çoğaltılamaz ve yerine konulamaz bir unsur
olduğuna dikkat çekti. Konuşmasına, zamanı dört başlık altında inceleyerek
devam eden Orel, zaman türlerini şöyle sıraladı; Gerçek Zaman, Algılanan Zaman,
Biyolojik Zaman, Ekonomik Zaman, Yönetsel Zaman.

“Zaman yönetimi, hedeflerimizi ve

önceliklerimizi belirlemekle ilgilidir”

Zaman
yönetiminin, hedeflerimizi ve önceliklerimizi belirlemekle ilgili olduğunu
belirten Orel, etkin bir zaman yönetimi için neler yapılması gerektiğine dair
çeşitli bilgiler verdi. Buna göre, hedefler için eylem planları yapılmasını,
bunları gerçekleştirmek için yapılacak işler listesi hazırlanmasını, ajanda
tutmayı, enerji seviyesi ve motivasyonu yükseltmeyi öneren Orel,   zaman
yönetimi tarzlarına da yer verdi. Orel, bunlar arasında direkt, duygusal,
sistematik ve düşünceli tarzı sıraladı. Ardından, her bir tarzın zayıf yönlerine
değinerek bu tarzların özelliklerini taşıyan insanların zaman yönetimi için
neler yapabileceğini konusunda birtakım önerilerde bulunan Orel, örnek olarak sistematiklerin
iletişim kurmayı ve sosyalleşmeyi ihmal etmemeleri gerektiğini ifade ederken duygusalların
ise organize olmalarının ve dosyalamaya önem vererek hatırlatıcı notlar
almalarının gerektiğini söyledi.  

Konuşmasının
ardından ÇÜTAM katılımcılarından gelen soruları da yanıtlayan Oktay Orel’e
katkı ve katılımlarından dolayı Merkez Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik ve ÇÜ
Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Hatice Sofu tarafından plaket takdim edildi.
Etkinlik anı fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

YORUM YAZ