Sıcak havanın etkileri

19.06.2019 - Çarşamba 15:58

Süt sığırları için en uygun mutlak sıcaklığın 41- 77 0 F yani 5-25 0 C arasında olduğu bildirilmektedir. İnekler 25 0 C’nin üzerindeki hava sıcaklıklarında deri yüzeyi ve solunum yoluyla vücutlarından ısıyı uzaklaştırmak için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Mutlak hava sıcaklığı arttıkça ineğin kendini serinletmesi güçleşir. Yüksek verimli inekler yem tüketimleri fazla olduğu için sıcak stresine karşı daha duyarlıdır. Sıcak stresi altındaki hayvanlarda kuru madde tüketimi % 2- 12 oranları arasında düşer ve % 20-30 oranlarında da süt verimi kaybı oluşur ve bu kayıp hava sıcaklığı 32 0 C’yi aştığında, günde 5-12 litreyi bulabilir. Sıcak stresi oluşturacak şartlarda yapılan denemelerde, ahırda serinletilen ineklerin sıcak stresine maruz kalanlara göre yaklaşık 4 litre daha fazla laktasyon piki sağladığı görülmüştür. İneğin laktasyon pikine 1 litre düşük ulaşmasının toplam laktasyon süt veriminde 225- 240 litre kayba neden olduğu dikkate alınırsa, hayvanın pik verime 4-5 litre eksik ulaşmasının bir laktasyonda 900 litreden fazla kayba neden olacağı hesaplanabilir. Kuru dönemde sıcak stresine maruz kalan ineklerin de doğurdukları buzağıların daha düşük doğum ağırlığına sahip olduğu ve bu ineklerin doğumdan sonra diğer ineklere göre metabolik hastalıklara daha hassas oldukları belirlenmiştir. Aynı zamanda kuru dönemde sıcak stresi yaşayan ineklerin takip eden laktasyon döneminde % 12 oranında daha az süt verdikleri saptanmıştır. Yine sıcak stresinin ineklerde östrus aktivitesinin azalması, düşük folliküler aktivite ve embriyonik ölümler yoluyla döl verimi kaybına neden olduğu bildirilmektedir

YORUM YAZ