Salman, "Kentlerde yaşanan sel felaketinin nedeni yetersiz altyapı"

03.07.2020 - Cuma 22:42

(HABER
MERKEZİ)-TOROS-TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Erol Salman,
çarpık kentleşme, altyapı sistemlerinin yetersizliği ve rantsal politikaların
yerel yönetimler tarafından tercih edilmesi nedeniyle kentlerde doğal
afetlerin, etkilerinin hafifletilebileceği halde daha etkili olduğunu söyledi.

Birçok kentte
yapılan ve telafisi mümkün olmayan çevresel tahribatlar ve yetersiz altyapı
sistemlerinin yıllardır felaketleri davet eder nitelikte olduğuna dikkat çeken
Salman, yağış miktarının bahane edilerek üstü örtülmeye çalışılan sel
olaylarının yetkililerin üstündeki sorumluluğu atmadığını kaydetti.

“ADANA’DA İNSANLAR ZOR ANLAR YAŞADI”

Salman şöyle
konuştu:

“Şehirlerde kişi
başına düşen yeşil alan miktarının her geçen gün azalması, büyük bir bölümü
beton ve asfaltla kaplı olan şehre düşen yağmurun, toprak tarafından emilemeyip
doğrudan akışa geçmesi de, yaşanan sellerde önemli bir etkendir. Bildik
manzaralarla Adana’da da sık sık karşılaşılmaktadır. 19 Haziran 2020 günü öğle
saatlerindeki yağış, kentin, bulvarlarını, sokaklarını, kavşaklarını, binaların
bodrumlarını mekanlarını sular altında bırakıp, insanlara zor anlar yaşatıp
geniş boyutta maddi hasara yol açmıştır. Ardından Bursa’da benzer durum meydana
gelmiş maalesef can kayıplarına da sebebiyet vermiştir. “

“ADANA’DA YAŞANAN ÇARPIK KENTLEŞMENİN SONUCU”

Kent merkezlerinde
yaşanan sel felaketlerinin sadece yağışa bağlamanın doğru olmadığına dikkat
çeken Salman sözlerini şöyle sürdürdü.

“Ev ve işyerlerini
su basması, yolların çökmesi, alt geçitlerin suyla dolması ve araçların mahsur
kalması sadece yağış miktarının fazlalığına bağlanamaz. Bu yöndeki açıklamalar
gerçekçi bir yaklaşım değildir. Bu durum; Kentin, altyapısının her yağışta aynı
manzarayı yaşatması nedeniyle yetersiz olduğunun kanıtıdır. Şöyle ki; Altyapı yatırımları
uzun vadeli kent nüfusu, kentin genişleme alanları ve yağış miktarları dikkate
alınarak planlanır ve boyutlandırılırlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana
Bölge verileri incelendiğinde kentin aylık yağış miktarı 22 mm, yıllık toplam
yağış miktarı ise 671 mm olduğunu görüyoruz. Günlük toplam en çok yağış
miktarının 147 mm olduğundan yola çıkacak olursak 19 Haziran’da yaşanan o günkü
yağış miktarının beklenmeyen bir değerde ve hesaplama yüklerinin üzerinde
olduğu söylenemez. Her zaman söylediğimiz gibi yaşanan durum “Çarpık
Kentleşmenin” doğal bir sonucudur. Adana’nın kuzeyi ve kuzey doğusunda Seyhan
Baraj Gölü, doğusunda Seyhan Nehri ve kuzey bölgelerde de doğal eğimler
mevcuttur. Bu durumda mevcut dere yataklarını imara açıp doldurup üzerlerine bina
yaparsanız, yollar, kaldırımlar, otoparklar inşa edip suyun akışa geçmeden önce
emilmesini sağlayacak toprak parçası bırakmazsanız olacağı budur.
Unutulmamalıdır ki, “su akar yolunu bulur”, “ Dereler mülkünü geri alır.”

“YETKİLİLERİ ÖNLEM ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

TMMOB Adana İl
Koordinasyon Kurulu olarak, sorumluları önlem almaya ve altyapı yatırımlarına
yönelmeye çağırdıklarını belirten Salman, “Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin
işbirliği ile tüm yerleşim alanlarında su, kanalizasyon, çöp, yağmur suyu, atık
su arıtma tesisleri fizibilite ve master plan çalışmaları ve haritalanması bir
an önce yapılmalıdır. Adana kenti altyapı projeleri master plan ve fizibilite
raporu şehrin kuzey, kuzeydoğu, güneybatı bölgelerini de kapsayacak şekilde
hazırlanmalı, mevcut sistem de yeni plana uygun hale getirilmelidir. Başlamış
projeler öncelikli olmak üzere, ivedilik sıralamasına göre ana plana uygun
projelere zaman geçirmeden başlanmalıdır. Mevcut,  birleşik sistem olarak kullanılan atıksu ve
yağmur suyu tesisleri hızla ayrıştırılmalıdır. Sağlıklı kentleşmenin altyapı
çalışmasında gereği olan kırmızı kot uygulaması hayata geçirilmelidir. Yeşil
alanlar korunmalı ve artırılmalı, yol ve çevre düzenlemesinde geçirgen yapı
malzemeleri kullanılmalıdır.

Parsel bazındaki
kentsel dönüşümden vazgeçilmeli, kentsel dönüşüm uygulamaları ada bazında
düzenlenmeli ve altyapı sıkıntısına yol açacak yoğunluk artışına sebebiyet
verilmemelidir. Yeni imara açılacak bölgelerin öncelikle altyapı hizmetleri
bitirilmelidir. Tüm bunların gerçeklemesini sağlama yönünde bu projeler için
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri genel bütçelerinde altyapı yatırım, bakım ve
işletme giderleri için yeterli ödeneklerin ayrılması, yıllık nakdi ve fiziki
gerçekleşmelerin titizlikle izlenmesi önemlidir. Altyapı tesisleri yapımı uzun
süren pahalı yatırımlardır. Yaşamın vazgeçilmez ihtiyaçlarını karşılamakla
yükümlüdürler. Uzun yıllara hizmet vereceğinden doğru planlanma yapılması,
bakım ve idame ettirilmelerinin sağlanması gerekli ve önemlidir. Tekniğine
uygun inşa edilmiş, bakımlı ve doğru kullanılan tesisler verecekleri hizmetin
kalitesini yükseltirler. Turgut Özal Bulvarında geç kalınarak başlanan yağmur
suyu drenaj çalışması plansızlığın maliyetler arttırıcı örneklerden birisidir
ve planlamanın önemini vurgulamaktadır. 
Biz yaşadığımız şehri önemsiyoruz. Adanalıların hak ettikleri yaşam
standardına kavuşmasını istiyoruz. Bunu sağlama yönündeki çalışmalarımızı da
devam ettirmekte kararlıyız.”

YORUM YAZ