RENKLERİN KARAKTERE ETKİSİ

24.08.2019 - Cumartesi 21:23

Tarih
boyunca insanlar renklerin kendilerine ve yaşamlarına olan etkisini merak
etmişlerdir. Özellikle Uzakdoğu’da bir tür terapi olarak kullanılan renklerin
etkisi bugün birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle kamusal alanlarda dikkat
çeken ve insan psikolojisini etkileyen kimi renkler, içe kapanıklık yaparken
kimi renklerin enerji veren etkisi, renklerin önemini bir kez daha gündeme
getiriyor.ReemNöropsikiyatri Merkezi kurucusu Nörolog Dr. Mehmet Yavuz
renklerin etkisini ve önemini anlattı.Renkler
insan psikolojisini yakından etkileyen faktörlerdir. Tarih boyunca doğudan
batıya her alanda renklerin önemi ve insan psikolojisi üzerine durulmuş,
sanatçılar eserlerine renklerin etkilerini göz önüne alarak yaparken kamusal alanlarda
da bu etki göz önüne alınarak tasarımlar yapılmıştır.Özellikle ateş kırmızısı
kızgınlık anlamına gelir ve kırmızı renk insanda gerilim uyandıran bir renktir.
Bu hayvanlarda da böyledir. Örnegin boğalar ve yırtıcı hayvanlarda, 
kırmızı renk saldırma dürtüsünü kamçılar. Mesela yeşil renk özellikle islam
dininde çok makbuldur. Yeşil, cenneti ve güzelliği temsil eder. Kırmızı ise
ateşi ve cezaları temsil eder. Diğer musevi dinlerde de yeşile ve açık maviye
karşi bir yönelim dikkati çeker. İbadethanelerin seramik ve vitray
işlemelerinde ağırlıklı olarak bu renkler göze çarpar.Renklerin insan
davranışını, yönelimlerini  ve psikolojisini önemli ölçüde etkilediği
bugün kesinleşmiştir. Kanada’da yapılan bir araştırmada ögrencilerin başarı
grafiklerinin basit renk değişimleri ile yükseltilebileceği gösterilmiştir.
Aynı araştırma da davranış bozukluğu gösteren bazı ögrencilerin, sınıfların
farklı renklere boyanması ile düzelme gösterdikleri belirlenmiştir.Aslında
gözümüze gelen  görüntü iki çeşit görme hücresi aracılığı ile taranır.
Silindir veya çomak şeklinde olanlar ışığı, koni şeklinde olanlar ise rengi
algılar. Gözümüzde 7 milyon konik ve 100 milyon kadar silindirik hücre vardır.
Renge duyarlı konik hücreler ağ tabakasının ortasında ışığa duyarlı silindirik
hücreler ise kenarında daha yoğundur..Görme merkezleri, her iki beyinin arka
bölümlerinde yer alır. Renkler önce bu oksipital loblardaki merkezlerde analiz
edilir.Sonra karmaşık bir işlemle derin beyin yapılarındaki imbik merkezlerle
iletişim başlar. Bu araştırmalar kapsamında bakıldığında insanların en çok mavi
rengi sevdiklerini bunu kırmızı ve yeşilin takip ettiğini göstermektedir.

YORUM YAZ