Mülakat sonuçları 20 aydır açıklanmıyor

14.01.2020 - Salı 18:25

(HABER
MERKEZİ)-TOROS-CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 20 ay önce yapılan sınavın akıbetini sordu.
CİMER’e başvuru yapan Bulut, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 18
Eylül 2017 tarihinde 80 İş Müfettiş Yardımcısı alımı için ilana çıkmış, 2
Aralık 2017 tarihinde yazılı sınavı gerçekleştirilmiş ve 11-20 Nisan 2018
tarihleri arasında 86 adayın katılımıyla sözlü sınavı yapılmıştır. Söz konusu
Müfettiş Yardımcılığı mülakat sonucu aradan geçen 20 aya rağmen henüz
açıklanmamıştır. Sonuçlar neden açıklanmamıştır? Ne zaman açıklanacaktır? sorularını
yöneltti.

SÜREÇ DEVAM
EDİYORMUŞ

CİMER üzerinden
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından verilen yanıt ise işe girmeyi
bekleyen gençleri yine hayal kırıklığına uğrattı.  Yanıtta, “Bahse konu 2 Aralık 2017 tarihinde
yazılısı, 11.04.2018 – 20.04.2018 tarihleri arasında sözlüsü yapılan İş
Müfettişi Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçları ile ilgili olarak sınav
sonuçlarının açıklanma süreci halen devam etmektedir. Sınav sonuçlarının
açıklanması ile ilgili süreç sona erdiğinde, sonuçlar Bakanlığımız ve
Başkanlığımız web sitesinden duyurulacaktır” denildi.

BU KADAR ZOR MU?

Yanıtı
değerlendiren CHP’li Bulut, genç işsizliğinin arttığı, her 3 gençten 1’inin
işsiz olduğu, gençlerin gelecekten umudunu kestiğini belirterek, “Devletin bir
kurumu sınav yapıyor. Bu sınavın sonuçları 20 aydır açıklanmıyor. 86 kişinin
katıldığı mülakatta altı üstü 80 kişi alınacak. Mülakat yılan hikayesine döndü.
Bir sınav sonucunu açıklamak bu kadar zor mı? Bu kadar sürede mülakat
sonuçlarının açıklanmamasının gerekçesi açıklanmalıdır” dedi.

BECERİKSİZLİK,
BASİRETSİZLİK

Sınava giren
gençlerin umutlarının çalındığını kaydeden Bulut,  sınavın güvenilirliğine gölge düşürüldüğünü,
kuşkular oluştuğunu belirtti. Bulut, “Devlet bir sınav sonucunu bile
açıklayamıyorsa en hafif tabiriyle, beceriksizlik, basiretsizliktir. Devlete
saygıyı korumak en başta kamu görevlilerinin, bürokratların görevidir, bitmeyen
sonuçlandırılmayan sınav algısı devletin saygınlığını zedelemektedir”
ifadelerini kullandı. Gençlerin merakla ve umutla mülakat sonuçlarını beklediğini
ve bir an önce hayata atılmak istediğini kaydeden Bulut, konunun takipçisi
olacağını söyledi.

YORUM YAZ