Korkut, "Bakanlık geçici çözüm yoluna gitmiştir"

09.01.2020 - Perşembe 17:07

(HABER MERKEZİ)-TOROS-TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana
Şube Başkanı Feyzullah Korkut, Ticaret Bakanlığı’nın İhracı Yasak ve Ön İzne
Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde değişiklik yaparak patates ve kuru soğan
ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iznine bağlanmasını eleştirdi.

Normalde ithalatın izne bağlanması ve ihracatın teşvik edilerek
ülkenin döviz kazanmasının önünü açılması gerekirken çıkan tebliğ ile tam tersi
bir durumun yaşandığını belirten Korkut, 2002-2018 yılları arasında patates
üretim alanlarının yüzde 31 azalırken verimde yüzde 27’lik artışın yeterli olmadığını
ve üretimin yüzde12 azaldığını belirtti.

TÜRKİYE NÜFUSU 2002-2018 YILLARI
ARASINDA %26 ARTMIŞTIR

Türkiye’nin her yıl ürettiği patatesin ortalama yüzde 3’ünü ihraç
ettiğine dikkat çeken Korkut,  ülkemizin patates
ticaretinde net ihracatçı konumunda olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Öte yandan yine 2002-2018 yılları arasında soğanda da üretimde
yıllara bağlı olarak %10-15 düşüş ya da artış yaşanmış ve ortalama 2 milyon ton
civarında üretim gerçekleşmiştir. Yani soğan üretiminde de ciddi bir artış bu
16 yıllık dönemde gerçekleştirilememiştir. Ayrıca Türkiye ürettiği soğanın
ortalama %7’sini ihraç etmektedir. İhracat ile karşılaştırıldığında soğan
ithalatı yok denecek düzeydedir. Patates üretiminde gözle görülür düşüş, soğan
üretiminde yerinde sayma yaşanırken, Türkiye nüfusu 2002-2018 yılları arasında
%26 artmıştır. Dolayısıyla ülkedeki gelinen noktada %3’lük ihracat ile
patatesin ve %7’lik ihracat soğanın ülke dışına çıkmaması, ülke içinde kalması
çok önemli hale gelmiştir. Bunlara ek olarak ülke insanın beslenmesinde ve
yemek yapımında patates ve soğan özellikle yoksul halk için önemli tarım
ürünleridir. Bunların fiyatında meydana gelebilecek ciddi yükselişler yoksul
halk için sıkıntı yaratacaktır. Tüm bu nedenlerle ve iklim kaynaklı sorunlar da
göz önüne alındığında patatesin ve soğanın ülke gıda güvencesi açısından ihracatının
izne tabii tutulması kısa vadede doğru bir karar gibi görünse de Tarım ve Orman
Bakanlığı her zaman ki gibi geçici bir çözüm yoluna gitmiştir.”

GSYİH
PAYLARINDA SON 20 YILDA SANAYİ YERİNDE SAYMIŞ

Uygulamanın geçici ve
gerçek bir çözüm arayışından uzak olduğunu söyleyen Korkut açıklamasını şöyle
sürdürdü:

“Bu uygulama Türkiye’de
tarım politikalarının özellikle son 20 yılda çok yanlış uygulandığını
göstermektedir. Üreticiye ucuza girdi sağlayan ve üreticinin ürününü daha iyi
fiyata alan ne kadar kamu kuruluşu varsa 2000 yıllarda özelleştirilmiş ve
üreticiler piyasada tüccarların, şirketlerin pençesine terkedilmiştir. Girdi
fiyatları alıp başını giderken, ürün satış fiyatlarındaki artış girdi
fiyatlarındaki artış hızının çok gerisinde kalmıştır. Bu durum üreticileri
tarım yapamaz hale getirmiş, tarımdan uzaklaştırmış ve tarımsal istihdam son 20
yılda %35’lerden %20’lere düşmüştür. Buna paralel olarak, Gayrisafi Yurtiçi
Hasıla paylarında son 20 yılda sanayi yerinde saymış, hizmet sektörü uçmuş,
hizmet sektörü arazi talebinin çoğunluğunu tarım alanlarına saldırarak
karşılamış ve haliyle Türkiye’de son 30 yılda yaklaşık 4,5 milyon hektar tarım
alanı yok olmuş bunun yaklaşık 3,5 milyon hektarı yani %70’i son 20 yılda yok
olmuştur. Doğal olarak da yaklaşık son 20 yılda tarımsal ihracat 2 kat artarken
tarımsal ithalat 4 kat artmıştır. Ülke tarımı bu kadar gerilerken patatesin
gerilemesi, soğan yerinde sayması bu kötü tablodan bağımsız olamaz.

Bu tür kararlar ülkemizde
uygulanan yanlış tarım politikalarının devamı ve sonuçlarıdır. Üreticiyi kendi
kaderine terk etmektir, yalnız bırakmaktır ve üretimden uzaklaştırmaktır. Daha
kötü sonuçların başlangıcıdır.”

YORUM YAZ