Koncuk: İller arasında yer değişikliği hakkı verilmeli!

12.03.2021 - Cuma 16:25

(HABER MERKEZİ) –TOROS– Adana
Milletvekili İsmail Koncuk, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına
dair Kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu.

Koncuk, “Bu bağlamda verdiğim Kanun teklifinin yasalaşması halinde 27/6/1989
tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin
beşinci fıkrasının birinci cümlesi değiştirilerek, sürekli işçi kadrolarına
geçirilenler için birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece,
çalıştırılacakları teşkilat ve birim açısından 4857 sayılı Kanuna tabi diğer
işçilerle aynı haklarla “iller arasında yer değişikliğinin” önü
açılacaktır” dedi.

YORUM YAZ