İncefikir, "Tarım ithalatı 4 kat arttı"

13.01.2020 - Pazartesi 10:45

(HABER
MERKEZİ)-TOROS- Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, Ülkemizde
2000 yılında 92 milyon dekar alanda buğday ekimi yapılırken, 2019 yılına
gelindiğinde buğday ekim alanları 20 milyon dekar azalarak 72 milyon dekara
kadar  gerilediğini söyledi.

2002 ile
2018 yılları arasındaki 16 yılda 3 milyon 379 bin hektar tarım arazisinin amaç
dışı kullanımı ile tarım dışına çıkarıldığına dikkat çeken incefikir,
Kaybedilen 3 milyon 379 bin hektar tarım arazisinin yaklaşık 2,5 milyon
hektarının tarla bitkilerine ait olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“2002
yılında tarım ihracatı ve ithalatı arasındaki fark neredeyse yok denecek
düzeyde iken giderek ithalat lehine açılmıştır. TUİK verilerine göre, 2002
yılında yaklaşık 1,7 milyar dolar olan tarım ihracatı 2019 yılında 4,8 milyar
dolara çıkarken, ithalatı ise yaklaşık 1,7 milyar dolardan 8,6 milyar dolara
çıkmıştır. Yani tarım ihracatı 2 kat artarken ithalatı 4 kat artmıştır.”

TARIM ALANLARININ %68.6'SI SULANAMIYOR

Stratejik
bir ürün olan buğdayda üretim azalırken ithalatın her yıl artış gösterdiğini
belirten İncefikir, bu olumsuz durumun en önemli iki gerekçesinin girdi
maliyetlerinin artışı ve sulanamayan alanlar olduğuna dikkat çekerek
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Girdi
fiyatları ürün fiyatlarına göre daha yüksek oranlarda artmıştır. Bunun
sonucunda 1 kg buğday ile 2003 yılında 0,24 lt mazot, 1,05 kg gübre alınırken
2018 yılında 0,17 lt mazot, 0,60 kg gübre alınabilmiştir. Benzer bir durum
mısır, pamuk gibi birçok üründe görülmektedir.

Sulamanın
tarımsal verimliği artırdığı bilinen bir gerçekliktir. Ancak Türkiye’deki
toplam tarım alanlarının %68.6'sı, ekili tahıl ve diğer bitkisel ürün
alanlarının %65.3'ü sulanmıyor. Türkiye’deki tarım alanlarının %71’ini
tahılların oluşturduğu göz önüne alındığında bu ciddi bir sorundur.”

YORUM YAZ