Hayvanlarin yaşam alanları kısıtlanmamalı

14.08.2019 - Çarşamba 11:01

Hayvanları uygun bir şekilde barındırma, hayvan odalarının yönetimi, hayvanların kullanıldığı araştırma verileri, test programlarının veya öğrenmenin kalitesi, personelin güvenliği ve sağlığı için hayvanların iyi olması ön koşuldur. İyi bir yönetim programı hayvanların çevresi ve barınmasının yanı sıra büyümesi, olgunlaşması, üremesi ve sağlığının sürdürülmesi için iyi bir bakım sağlar. Böylece araştırma sonuçlarını etkileyen sapmalar en aşağıya çekilir ve hayvanların iyiliği de sağlanır. Özel deneyler birçok faktöre bağlıdır. İyi eğitilmiş ve motive personel asgari fiziksel koşullar ve ekipmanla bile iyi kalitede hayvan bakımı yapar.

        Uygun ve yeterli fiziksel ve sosyal çevreyi, barınmayı, alanları ve yönetimi planlamada birçok faktör düşünülmelidir. Bunlar:

 Tür, cins, yavrulama, hayvanın bireysel karakterleri (cinsiyet, yaş, büyüklük, davranış, deneyim ve sağlık),

 Hayvanların tek veya gruplar halinde barındırılmasına bağlı olarak tat, koku ve olasılıkla temasla hayvanların sosyal grup yapma yeteneği,

 Barınağın planlanması ve yapılması,

 Zenginleştirme yeteneği veya uygunluğu,

 Projenin hedefi ve deney planı (ör. üreme, doğum, araştırma, test etme ve öğrenme),

 Hayvan manüplasyon sıklığı ve işlemlerin invaziv olmayışı,

 Tehlikeli veya hastalığa neden olan malzemenin varlığı,

 Tutma periyodunun süresidir.

        Hayvanlar, stresle oluşan davranışı en aza indiren ve türe özgün davranışları en üst düzeye çıkarma amacıyla barındırılmalıdır. Sosyal gruplar için normal olarak uygun çiftlerin veya grupların barındırılması gerekir

YORUM YAZ