Ecz. Yalbuzdağ, “Mesleki birliğimizi savunmak kamu yararını savunmaktır!”

30.06.2020 - Salı 14:37

(HABER MERKEZİ)-TOROS-Meslek
birliklerinin yapılarında ve işleyişlerinde değişiklik yapılmasının gelişen ve
değişen mesleki ihtiyaçlar doğrultusunda meslek birliklerinin kendileri tarafından
talep edilen; mesleği, meslek mensuplarını ve kamu yararını gözeten
düzenlemeler yapılması olduğunu ifade eden Adana Eczacı Odası Başkanı Ecz.
Mürsel Yalbuzdağ, “TEB ve 54 Eczacı Odası olarak, siyasi otoriteyi, meslek
örgütlerine zorunlu üyeliğin kaldırılması, çoklu meslek birliklerinin
kurulmasına imkân tanınması ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine yönelik
olarak yapılması planlanan yasal düzenlemelerden vazgeçmeye çağırıyoruz.” dedi.

Adana Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ö.
Mürsel Yalbuzdağ, açıklamasında TEB ve 54 Eczacı Odası olarak yayınladıkları
bildiride “Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla meslek birliklerinin bölünmesi, aynı
alanda birden çok meslek birliği kurulmasına imkân tanınması, seçimlerinde
nispi temsil yöntemine geçilmesi ve delege sayılarının değiştirilmesi gibi hem
mesleki alanlarımız hem de kamu yararı açısından bir takım ciddi ve riskli
sonuçlar doğurabilecek yasal düzenlemeler öngörülmektedir.”

“Meslek birlikleri kökleri yüzyıllara
dayanan, dayanağını anayasadan gücünü üyelerinden alan; çağdaş bilimsel ilkeler
doğrultusunda mesleği ileriye taşımak, üyeleri arasında mesleki disiplini ve
dayanışmayı sağlamak, meslek etiğini korumak amacıyla kurulmuş demokratik
kuruluşlardır. Meslek birliklerini diğer mesleki dernek ya da sendika gibi
yapılardan ayıran en önemli özellik; kamusal yarar öncelikli ve kamu hizmeti
gören yapılar olmasıdır. Dolayısıyla meslek birlikleri sadece mesleği ve
meslektaşları değil yurttaşların ve devletin de hak ve menfaatlerini korur.
Nitekim Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları halk sağlığının korunması,
geliştirilmesi, iyileştirilmesi, toplumun daha fazla sağlığa erişimi, daha
kaliteli sağlık ve ilaç hizmet sunumu ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı
için 64 yıldır hiç durmadan çaba sarf etmektedir.”

“Meslek mensuplarının tamamını temsil
etmeyen, parçalanmış, bölünmüş, birbiriyle sürekli biçimde olumsuz rekabet
edecek birden fazla meslek birliğinin kuruluşuna izin verilmesi, mesleki
alanlarımızda ciddi karmaşaya sebebiyet verecek bir uygulamadır. Böylesi bir
durumda ülkemizin tümünde geçerli olacak mesleki standartların nasıl
sağlanacağı ve bu standartların kimler tarafından tespit edileceği belirsiz
hale gelecek, kamu yararı odaklı mesleki denetim ortadan kalkacak, mesleklerde
yoğun bir dezenformasyon yaşanacaktır. 
Aynı alanda birden fazla meslek birliğinin kurulması, siyasetin doğrudan
meslek odalarına sirayet etmesini, siyasal ve ideolojik temelde meslek
odalarının ortaya çıkmasını beraberinde getirebilecek bir durumdur. Oysa meslek
birlikleri hâlihazırda siyasal, kültürel ve toplumsal olarak birbirinden farklı
tüm meslek mensuplarını bünyesinde barındıran ve temsil eden yapılardır.”

YORUM YAZ