ÇÜTAM konferansları devam ediyor

09.06.2021 - Çarşamba 15:24

(HABER MERKEZİ) –TOROS– Çukurova
Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi etkinlikleri
kapsamında, ‘cutam1996’ instagram hesabından yapılan canlı yayınlarla konusunda
uzmanlar katılımcılarla buluştu. Çukurova Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refiye Şenesen “Türk
Kültüründe Hıdırellez Kutlamaları” başlıklı konuşmasıyla Çağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
2030”
başlıklı konuşmasıyla, Başkent Üniversitesi Atatürk İlkeleri Uygulama ve
Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Özcan “Adana’dan Samsun’a
Direniş Ruhu ve 19 Mayıs” başlıklı konuşmasıyla, Ardahan Üniversitesi Ardahan
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Ceval Kaya “Eski Uygurcanın Türk Dili İçindeki Yeri”  başlıklı konuşmasıyla ÇÜTAM katılımcılarıyla
bir araya geldi.

Nevruz ve Hıdırellez
arasındaki bazı farkları ele alarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Şenesen,
Hıdırellez’in toplumsal yaşamın kökleşmesini, grup kimliğinin ifade edilmesini
ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan sosyo-kültürel bir
form olduğunu belirtti. Hıdırellez’in mevsimlik bayramlarımızdan biri olduğunu
ifade eden Prof. Dr. Şenesen, bu bayramın bugün de canlılığını koruyan önemli
geleneklerden biri olduğunu söyledi.

Adana’dan
Samsun’a Direniş Ruhu ve 19 Mayıs

19 Mayıs’ın, Türk
milletinin küllerinden yeniden doğuşunun ilk günü olduğunu ifade eden Doç. Dr.
Özcan da konuşmasında, Atatürk’ün 140. doğum yılını ve Türk milletinin
küllerinden yeniden doğuşunun 102. yılını kutladığını ifade etti. Atatürk’ün
tarihte yaptıkları kadar tarihe düştüğü notlarda da gerekli özeni gösterdiğini
vurgulayan Doç. Dr. Özcan, Ulu Önder’in 19 Mayıs 1919 tarihinden sonrasını
Nutuk’a yazdığını hatırlattı.

Uygurcadan, Uygurcanın
Türk dil tarihi içindeki yerinden ve Uygurca eserlerden bahseden Prof. Dr.
Kaya, Göktürk Devleti’ni 745 yılında yıkan Uygurların, 745-840 yılları arasında
şimdiki Moğolistan merkezli Ötüken’de bir Uygur Devleti kurduğunu ve bu
devletin Kırgızlar tarafından yıkıldığını söyledi. Uygurlardan hareketle
Maniheizm ve Budizm gibi dinleri de ele alan Prof. Dr. Kaya, Budizm’in
Pakistan, Afganistan, İran ve Çin üzerinden geldiğini, Uygurların Budizm’i
Sogdlardan aldığını dile getirdi. Konuşmasının devamında Budizm’e ait Uygurca
eserlere de yer veren Prof. Dr. Kaya, 19. yüzyılın sonunda Orta Asya’da
Avrupalıların Sanskritçeye ait çok eski bir metin bulduklarını ve sonrasında
20. yüzyılın başlarında bu bölgeye Alman, Fransız, Rus, İsveç, Japon ve Çin
araştırmacıların geldiğini ifade etti.

Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. A. Deniz Abik ve Müdür
Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bilal Erdem Dağıstanlıoğlu konuşma sonrası canlı
yayın konuklarına, katkı ve katılımlarından ötürü teşekkürlerini sundular.

YORUM YAZ