ÇÜTAM konferansları canlı yayınlarla devam ediyor

30.06.2020 - Salı 14:26

(HABER
MERKEZİ)-TOROS-Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM)
Kültür Evi etkinlikleri kapsamında, ‘cutam1996’ Instagram hesabı üzerinden
yapılan canlı yayınlarla konak sohbetleri devam ediyor.

Ankara
Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Habibe Ersoy “Başkurtlar ve Başkurtça” başlıklı
konusunu ÇÜTAM katılımcılarıyla paylaştı. Prof. Dr. Ersoy, ciddi bir sözlü geleneği olan Başkurtlar
için destanların çok önemli yere sahip olduğunu, savaş ve kahramanlık
konularında birçok destan yazıldığını ifade etti. Bu destanların Türk Dili
Kurumu tarafından yayımlandığının altını çizen konuşmacı, Başkurtlar için
eğitimden de bahsetti.

Başkurtlarda,
Eğitim Dili Olarak Başkurtça ve Rusça Kullanılıyor

Gelişmiş bir eğitime sahip olan Başkurtlarda,
eğitim dili olarak Başkurtça ve Rusçanın kullanıldığını belirtti. Başkurtçaya
dair birçok Türkolog tarafından çeşitli fikirlerin öne sürüldüğünü ifade eden
Prof. Dr. Ersoy, Türk lehçeleri arasında Kuzey Batı kıpçak grubunda
değerlendirilen Başkurtçanın, genellikle Kazakça ve Tatarca arasında bir köprü
olarak görüldüğünü söyledi. Başkurtların Arap harflerini uzunca bir süre
kullandıklarını, sonrasında Latin harflerine geçme süreci yaşadıklarını, daha
sonra ise Rus alfabesine geçtiklerini belirtti.

Köy
Enstitüleri ve Enstitülerin Fikir Babası Kimdir?

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek
Ergönenç de “Köy Enstitüleri ve Enstitülerin Fikir Babası İsmail Hakkı Tonguç
Üzerine” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Konuşmasına eğitim tarihi hakkında bilgiler
vererek başlayan Prof. Dr. Ergönenç, ‘Cumhuriyet Dönemi’nde yapılan eğitime
yönelik faaliyetleri, İsmail Hakkı Tonguç’un hayatını, Köy Enstitülerini ve
daha birçok konuyu ele aldı. Prof. Dr. Ergönenç, Cumhuriyet dönemindeki
faaliyetlerle ilgili olarak Harf Devrimi’nden, 24 Kasım 1928’deki Millet Mektepleri Talimatnamesi’den ve Atatürk’ün
halkçılık ilkesinin eğitime uygulanması için kurulan Halk Evlerinin
açılmasından bahsetti. Bu dönemde ve sonraki dönemlerde eğitim sorunlarına
yönelik çözüm arandığını ancak başarıya ulaşılamadığını dile getiren
Prof.
Dr. Ergönenç, sonrasında ise Köy
Enstitülerinin fikir babası olan İsmail Hakkı Tonguç’un eğitim konusunda
yaptığı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Balkanlara
Dair

Konak sohbetlerinin son konuşmacısı ise Ankara Hacıbayram
Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü konuk Öğretim
Üyesi Dr. Ayla Hafız Küçükusta oldu.

“Balkanlara Dair” başlıklı konuşmasına, Balkanlar ve
Balkanlaşma gibi bazı önemli kavramları açıklayarak başlayan Dr. Hafız
Küçükusta, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Arnavutluk, Makedonya,
Bosna-Hersek, Bulgaristan, Macaristan ve Yunanistan’ı içine alan bölgenin
Balkanlar veya Balkan Yarımadası olarak ifade edildiğini belirtti. Balkan
adının ise ilk defa 15. yüzyılda bir İtalyan diplomatın Papa’ya yazdığı bir
mektupta geçtiğini ifade etti. Balkanlaşma teriminden de bahseden Dr. Hafız
Küçükusta, böylesi köklü bir kavramın eskiden olumlu anlamlara gelecek şekilde
kullanıldığını fakat günümüzde artık bu kavramın tamamen olumsuz anlamıyla
karşımıza çıktığını belirterek, söz konusu terimin günümüze yansıyan olumsuz
anlamlarını dile getirdi.

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü
Prof. Dr. A. Deniz Abik,  konuşma sonrası
canlı yayın konuğu olan konuşmacılara katkı ve katılımlarından dolayı
teşekkürlerini sundu.  

YORUM YAZ