Çulhaoğlu: Suriyeliler geri gönderilmelidir

13.10.2021 - Çarşamba 17:02

(HABER MERKEZİ)
–TOROS– İyi Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu “Ülke insanımız daha
fazla tedirgin edilmeden Suriyelilerin geri dönüş hazırlıklarına süratle
başlamalıdır”.

Çulhaoğlu
yaptığı basın açıklamasında; “Suriye’de Mart 2011’de başlayan iç savaş
sonrasında, Türkiye yakın insanlık tarihindeki en büyük göç dalgasına maruz
kalmıştır. Bu göç dalgasının ardından Türkiye resmi rakamlara göre 3,6 milyon
Suriyeli sığınmacıyı misafir ederek dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke
konumuna gelmiştir. Milyonlarca Suriyeli sığınmacının ülkemizde sebep olduğu
toplumsal ve ekonomik sorunları giderek artmaktadır. Bu meselenin Türk
Milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında
çözüme kavuşturulması için gerekli girişimlerin ivedilikle başlatılması
gerekmektedir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde 4 Nisan 2013'te kabul edilmiş ve 11 Nisan 2013'te
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile birlikte Türk
mevzuatında ve uluslararası hukukta daha önce yer almayan bazı kavramların yer
alması sağlanmış, uluslararası koruma çeşitleri olarak “mülteci”, “şartlı
mülteci”, “ikincil koruma” ve “geçici koruma” gibi kavramlar gündeme
getirilmiştir.” dedi

YORUM YAZ