ÇKA KOBİ’lere ilk kez teknik destek uyguladı

24.02.2021 - Çarşamba 17:21

(HABER
MERKEZİ) –TOROS– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Adana ve Mersin
illerini kapsayan Çukurova Bölgesi’nde faaliyetlerini yürüten Çukurova Kalkınma
Ajansı (ÇKA)  kurulduğu yıldan beri ilk
kez KOBİ’lere yönelik teknik destek programı uyguladı.

ÇKA’nın 1,5
milyon TL bütçe ayırdığı “2020 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek
Programı” kapsamında, dijital dönüşüm,
yalın üretim ve verimlilik öncelik alanlarında proje sunan 28 KOBİ projesi destek almaya
hak kazandı.

ÇKA Genel
Sekreteri Savaş Ülger, “Ajansımız Adana ve Mersin illerinin oluşturduğu TR62 Düzey 2 olarak
adlandırılan Çukurova Bölgesi’nin ekonomik ve sosyal potansiyelini ortaya
koyan, bölgede üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına yönelik faaliyetler
yürütmektedir. Yerel potansiyeli harekete geçirmeyi amaçlayan Ajansımız, ulusal
kalkınma öncelikleri çerçevesinde hazırladığı bölge planlarında belirlenen
stratejik amaçlara yönelik geliştirilen sonuç odaklı programlar çerçevesinde,
yerel paydaşlarca hazırlanan projelere mali ve teknik destek sağlamaktadır.
 Ajans olarak, 2020 yılından itibaren faaliyetlerimizi, üç yıllık
bir perspektifle, ulusal ve bölgesel plan ve öncelikler temel alınarak
oluşturulan “İmalat Sanayinde Kurumsallaşma, Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı
Programı”, “Girişimciliğin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı” ve “Turizmde
Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı” olmak üzere üç program üzerinden
yürütüyoruz.  2020 Yılı Yönetim
Danışmanlığı Teknik Destek Programı, 
“İmalat Sanayinde Kurumsallaşma, Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı
Programı” kapsamında tasarlanmıştır. Bu programın hedefi, Çukurova Bölgesi’nde
rekabet gücü yüksek öncelikli imalat sanayi sektörlerinde ar-ge, yenilik,
verimlilik ve dijital dönüşümün sağlanmasına yönelik ara yüzlerin oluşturulması
ve desteklenmesi yoluyla bölgesel ekosistemin güçlendirilmesi, küçük ve orta
ölçekli işletmeler düzeyinde katma değerli ve yenilikçi üretim kapasitesinin
yükseltilmesi suretiyle bölgesel rekabet gücü ve ihracatın artırılmasıdır.”
şeklinde açıkladı.

YORUM YAZ