Çelebi: Buğday ithalatında Çin’i bile geride bıraktık

10.06.2021 - Perşembe 15:13

(HABER MERKEZİ) –TOROS– CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi,
Türkiye’nin geçen yıl 9 milyon 750 bin ton buğday ithali ile dünyanın en büyük
gıda ithalatçısı Çin’i geride bıraktığını söyledi.

Çelebi, “Türkiye’nin 2019 yılında buğday üretimi 19 milyon
ton olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı tahmini de 20 milyon ton olarak tahmin
edilmektedir. Yine 2019 yılında ülkemiz 9.8 milyon ton buğday ithalatına 2,3
milyar dolar para ödedi. Buğday ekim alanları 2004 yılında 93 milyon dekar
iken, ithalata dayalı politikalar ve yerli üreticinin ısrarla desteklenmemesi
sonucu 2019 yılında 24,5 milyon dekar azalarak 68,5 milyon dekara düşmüştür.”
dedi

CHP İl Başkanı Çelebi şöyle devam etti: “Covid 19 pandemi
sürecinde Rusya ekmek fiyatını düşürmek ve kontrolü sağlamak için buğday
ihracatını kısıtlayıcı önlemler alıyor. Bu buğdayın stratejik bir ürün
olduğunun en açık kanıtıdır. Pandemi gibi önemli bir süreçte ülkeler ulusal
çıkarlarını öne alarak ihracata kısıtlamalar getirebiliyor. Yani özetlemek
gerekirse her zaman ve her koşulda üretmek zorundayız. Paramız var gerekirse
ithal ederiz mantığındaki tarım politikası iflas etmiştir. Tarım alanlarındaki
daralma ve mera alanlarındaki değişimler üretimdeki kopuşları net bir biçimde
ortaya koymaktadır. TÜİK verilerine göre 2004-2019 yıllarında ekilebilir tarım
arazisi 26.6 milyon hektardan 23.1 milyon hektara gerilemiştir. Bu nedenle,
gıda güvenliği açısından tarım topraklarının korunması birinci öncelik
olmalıdır. Verimli tarım arazilerinin başka kullanım alanlarına tahsis edilmesi
engellenmeli ve bu amaçla arazi kullanım planlarının ülkenin öncelikli
çalışması haline getirilmesi sağlanmalıdır.”

YORUM YAZ